Seminarid ja koolitused

TULETÕKKEUSTE SEMINAR. Tuletõkkeavatäidete nõuded alates 1.11.2019

05. november 2019

Seminari kava

10:00 - 10:45

Nõuded ehitustoodetele ja avatäidetele

– nõuded ehitustoodetele, CPR ja Eesti määrused
– ehitustoodete tõendamissüsteemid
– ehitustoodete standardite olulisus, harmoneeritud tootestandardid ja nende kehtivus
– toimivusdeklaratsioon DoP ja CE-märgistus
– avatäidete omadused, mida tuleb kohustuslikult deklareerida ja avatäidete juhendmaterjalid

Enno Rebane, EETL tegevdirektor

10:45 - 11:30

Nõuded tuletõkkeavatäidetele

– avatäited ja nendega seotud tootestandardid
– välisuste, siseuste ja tööstususte tootestandardid
– tuletõkkeuste tootestandard ja klassifitseerimisstandardid, EVS 871
– erisused tuletõkkevälisuste ja tuletõkkesiseuste vahel
– ehitise tuleohutusnõuete määrus
– tuletõkkeuste katsestandardid

Kalev Koort, MSc, EVS standardimise tehnilise komitee EVS TK 15 „Avatäited“ esimees

11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:00

Tuletõkkeavatäidete vastavushindamine

– tuletõkkeuste  põhiomadused
– tuletõkkeuste  katsetamine ja   klassifitseerimine
– laiendatud kasutusulatus (EXAP standardid)
– tootmisohje  (toimivuse püsivuse kontroll)
– tõendamissüsteem 1, vajalikud dokumendid
– sertifikaat versus ekspertarvamus
– tuletõkke- ja suitsutõkkeuste toimivusdeklaratsiooni omapära.
– mis ja kas muutub alates 1.11.2019

Anu Kuusk, PhD ja Merilin Aasma, BSc, Inspecta Estonia OÜ ehitustoodete vastavushindamise eksperdid

13:00 - 13:45

Arutelu seoses tuletõkke- ja suitsutõkkeuste standardi EN 16034 kooseksisteerimisaja lõppemisega 1.11.2019

Anu Kuusk, Merilin Aasma, Kalev Koort, Enno Rebane

13:45 - 14:00

Seminari lõpetamine, tunnistused

Seminar toimub koostöös EETL-ga teisipäeval 5. novembril 2019 kell 10.00-14.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 70 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 40 EUR.

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab kohvipausi ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud