Seminarid ja koolitused

Tuulduvad fassaadid

23. märts 2017
10:00 - 11:00

Fassaadi ehitusfüüsika

Targo Kalamees, PhD, TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

11:00 - 11:45

Kaasaegsed tuulduvad fassaadid – trendid ja kinnituslahendused

Peep Veske, MSc, Katuse Asjatundja OÜ projektijuht

11:45 - 12:00

Uus raamat "Tuulduvad fassaadid" - projekteerimis-ehituslahendused uusehituseks ja remondiks

Kea Siidirätsep, MSc, ET Infokeskuse AS

12:00 - 12:30

KOHVIPAUS

12:30 - 13:00

Kaasaegsed tuulduvad fassaadid - materjalid fassaadide kujundamiseks

Peep Veske, MSc, Katuse Asjatundja OÜ

13:00 - 13:45

Kaasaegsed kinnitid ja nende nõuded tuulduvale fassaadile

Kalle Pedak, MA, SFS intec OY Eesti Filiaal, lamekatuse ja puitkonstruktsioonide müügijuht

13:45 - 14:30

Probleemid seni püstitatud fassaadidel: keskkond, projektlahendused, teostus

Arvo Alvik, ehitusjuht tase 6.; Ehituskorralduse OÜ juhataja

Seminar toimub neljapäeval 23. märtsil 2017 kell 10.00-14.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.
    Osavõtutasu sisaldab kohvipausi ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,3 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: Ehituskeskus tel 660 4555