Seminarid ja koolitused

Ühtne klassifitseerimissüsteem ehituses (ÜKS)

29. oktoober 2019

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteemi loomise eesmärk on luua süsteem, mis arvestab kaasaegsete suundumustega BIM tehnoloogia ja digitaalehituse vallas ning loob ühtse ja arusaadava keele ehitusinfo juhtimiseks. Süsteem peab hõlmama kogu ehitise elukaart, alates lähteülesandest ja lõpetades keskkonnateadliku lammutamisega ning olema kasutatav nii hoonete kui ka infrastruktuuri rajatiste puhul.

Seminari kava

10:00 - 10:30

Sissejuhatus teemasse

 1. ÜKS loomine akadeemilises peres
 2. meid kõiki ühendav eesmärk, mida me võidame:
  > tellija, projekteerija, ehitaja, operaator, hooldaja/korrashoidja

Enn Tammaru, MSc, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, TTÜ uuringugrupi liige

10:30 - 11:30

Pilootprojekt klassifikaatori rakendusuuringuna

 1. projekti valik
 2. projekti pilootimine
 3. pilootimisel saavutatud tulemused
 4. järeldused ja jätkutegevuste kavandamine

Pille Hamburg, MSc, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, TTÜ uuringugrupi liige

11:30 - 12:15

Riigi taotlus ÜKS loomisel:

 1. riiklik eesmärk
 2. koostöö Euroopa Liiduga
 3. ehituse kolmanda samba organisatsioonide kaasahaaramine

Jüri Rass, PhD, MKM ehituse asekantsler

12:15 - 12:45

KOHVIPAUS

12:45 - 13:30

Klassifitseerimissüsteemi rakendamine ehitusinfomudelites

 • Klassifikaator ja BIM
 • Tänased võimalused mudelprojekteerimises
 • Tulevikuvaade võimekuse suurendamiseks

Raido Puust, PhD, TTÜ professor, TTÜ uuringugrupi liige

13:30 - 14:15

ÜKS, kui masinloetavalt koostatava eelarve baas

 1. Esimesed võimalikud sammud > materjalitootjalt
 2. informatsioonikärje mahukusest
 3. kokkulepped infokannu kantavast
 4. Ehituse infomudelisse lülitatav ja sealt nopitav

Enn Tammaru, MSc, TTK lektor, TTÜ uuringugrupi liige

14:15 - 14:30

Arutelu, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 29. oktoobril 2019 kell 10.00-14.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn, 1. korruse konverentsisaalis.

•  Osavõtt tasuta, Vajalik eelregistreerumine.
Seminarijärgselt elektroonsed ettekanded

•  Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo tel 6604555

Registreerumine lõppenud