Seminarid ja koolitused

Uue ETF-Net kartoteegi praktiline veebikoolitus

14. jaanuar 2021
15:00 - 16:00

ETF-Net veebikartoteegi koolitus

  • ETF Net uue platvormi ülesehitus ja praktiline kasutamine
  • RYL 2010 käsiraamatud ja ETF juhendkaardid
  • RATU eesti- ja venekeelsed ehitustehnoloogia ja ajanormide juhendid ja ehitustootluse plakat
  • ülevaade lähiajal uuenevatest juhenditest
  • ehitusalane seadusandlus
  • arhiiv – kehtetute ja asendatud juhendmaterjalide leidmine
  • kasutustunnuste muutmine
16:00 - 16:30

Küsimused-vastused

Koolituse viib läbi Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS.

ETF kartoteek on ilmus aastatel 1993-2015 paberkandjal, 2010. aastal valmis esimene ETF-Net veebikartoteek.

ETF-Net lisainfo https://ehituskeskus.ee/etf-net-veebikartoteek/

Registreerumisaadress: https://etfnet.ehituskeskus.ee/

Veebikoolitus toimub neljapäeval 14. jaanuaril 2021 kell 15.00 – 16.30 online-versioonis (zoom-keskkonnas). 

Osavõtt tasuta.

Oodatud on kõik praegused ja tulevased ETF-Net kasutajad, võimalik aktiivselt osaleda ja küsimusi esitada.

Enne seminari saadame registreerunutele osalemislingi.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud