Seminarid ja koolitused

ETF-Net kartoteegi praktiline veebikoolitus

07. juuni 2023
14:00 - 15:00

ETF-Net veebikartoteegi koolitus

 • ETF Net uue platvormi ülesehitus ja praktiline kasutamine, sisu muutustest 2023. a. sügisel
 • RYL 2010 käsiraamatud ja ETF juhendkaardid.
 • Terminid ja nende seosed kvaliteedi määramisel – kvaliteediklass, tasasusklass, välimusklass
 • RATU eesti- ja venekeelsed ehitustehnoloogia ja ajanormide juhendid ja ehitustootluse plakat
 • ülevaade uuematest juhenditest
 • ehitusalane seadusandlus
 • arhiiv – kehtetute ja asendatud juhendmaterjalide leidmine
 • sisu otsinguvõimalused
 • kasutustunnuste muutmine
 • küsimused-vastused
15:00 - 15:15

Küsimused-vastused

Koolituse viib läbi Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS.

ETF kartoteek on ilmus aastatel 1993-2015 paberkandjal, 2010. aastal valmis esimene ETF-Net veebikartoteek.

ETF-Net lisainfo https://ehituskeskus.ee/etf-net-veebikartoteek/

Kartoteegi veebileht: https://etfnet.ehituskeskus.ee/

Kevade viimane ETF-Net koolitus toimub kolmapäeval 7. juunil 2023 kell 14.00 – 15.00 onlines (zoom-keskkonnas). 

Osavõtt tasuta.

Oodatud on kõik praegused ja tulevased ETF-Net kasutajad, võimalik aktiivselt osaleda ja küsimusi esitada.

Enne seminari saadame registreerunutele osalemislingi.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreeru seminarile:

  Eesnimi:

  Perek.nimi:

  Ettevõte:

  Aadress:

  E-post:

  Telefon:

  Märkused: