Seminarid ja koolitused

VÄLJASÕIDUSEMINAR ARVO PÄRDI KESKUSESSE

25. aprill 2019

Kaasaegsed insenerilahendused unikaalsele hoonele

Seminari kava

8:30 - 9:30

Soovijatele bussitransport Tallinnast Ehituskeskusest

9:30 - 10:00

Saabumine, registreerumine ja tervituskohv

10:00 - 10:45

Sisekliima mõistetest ja eesmärkidest

 1. Õhukvaliteet ja CO2
 2. Temperatuur ja ümbritsevate pindade mõju inimese soojusliku mugavuse tunnetamisele
 3. Õhu niiskussisaldus ja suhteline niiskus. Miks on meie kliimas talvisel ajal ruumiõhu suhteline niiskus madal
 4. Tehnosüsteemide müra, dBA, NR ja NC
10:45 - 11:30

Sisekliima tagamise süsteemid Arvo Pärdi Keskuses

1. Arhitektide, tellija jt poolt tulnud nõuded ja soovid ning sellest tulenevad väljakutsed
 2. Soojusallikas
 3. Küte
 4. Ventilatsioon

Teet Tark, MSc, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 ja energiatõhususe spetsialist, tase 8, Hevac OÜ

11:30 - 12:00

LÕUNA

12:00 - 13:30

Puithoonete tulepüsivus - teadusest praktikasse

 • Puitkonstruktsioonide tuletõkestusvõime –  arvutusmeetod, mis arvestab tarindit moodustavate materjalide panust tulepüsivusse nende liitmise teel.
 • Liimitud puitkonstruktsioonide projekteerimisest tulekahjuolukorras. Arengud inseneripuidu tulepüsivuse projekteerimisel. 
 • Tuletõkked moodulmajades, uurimistöö tulemused.  
 • Teadustulemuste jõudmine standarditesse, Eurokoodeks 5  uuendamisest

Alar Just, Phd, professor ja Katrin Nele Mäger, MSc, doktoant; Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituut

13:30 - 15:00

Arvo Pärdi Keskuse saamisloost. Filmi esitlus. Ringkäik keskuses

Riin Eensalu, MA, Arvo Pärdi keskus

15:00

Seminari lõpetamine, tunnistused. Bussitransport Tallinnasse

Foto autor Tõnu Tunnel, www.arvopart.ee

Seminar toimub neljapäeval 25. aprillil 2019 kell 10.00-15.00 Arvo Pärdi Keskuses, Laulasmaal.

 • Osavõtutasu 100 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 60 EUR.
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja toitlustust. Soovijatele edasi-tagasi bussitransport Ehituskeskus-Pärdi keskus-Ehituskeskus.
  Tellitud buss väljub Rävala pst 8 Ehituskeskuse juurest 8.30.
  Kes plaanivad tulla oma autoga, siis keskus asub 35 km kaugusel Talllinnast, täpne kohaletuleku info: https://www.arvopart.ee/arvo-pardi-keskus/kulastajainfo/kuidas-tulla/
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo tel 6604555

Registreerumine lõppenud