13.-14.10 Fassaadipäev ja Katusepäev koos Katuseliiduga

Ka sellel sügisel jätkasime traditsioone ning korraldasime Tartus 13.-14. oktoobril iga-aastase Fassaadipäeva ja Katusepäeva.

Toimumiskohaks oli seekord TalTech Tartu kolledž ning see asukoht võimaldas osaleda nii seminariruumis kui ka onlines. Kõik kuulajad said tunnistused ning mõlema seminari eest oli võimalik koguda EEL 7,4 TP-d.

Sellelgi aastal tegid Katuseliidu liikmeid väga põhjalikke ettekandeid uutest toodetest ja tehnilistest lahendustest. Akadeemilist poolt täiendasid TalTech värske doktoritöö tulemused näiteks hoone soojuskadudest, mis seotud just fassaadide soojusleketega.
Katusepäeval räägiti ka rohepöörde teemadel ning MKM värske elamu- ja ehitusosakonna juhataja Kaja Pae kõneles ka sellest, et peame renoveerimistegevuses vaatama ka seda, kus Eesti rahvastik paikneb, kus asuvad renoveerimist vajavad hooned ja  lisas olulise fakti, et keskmiselt on Eesti inimese kodu vanem kui ta ise – keskmine sünniaeg Eestis 1979, kuid keskmise korterelamu ehitusaeg on 1971. Tänu rekonstrueerimisele on kodude energiatarbimine 15 aasta jooksul püsinud samal tasemel, kuid rahastus on olnud ebastabiilne ning ka ühistute huvi on olnud erinev.
Oluliseks projektiks on LIFE IP BuildEst, mis keskendub Eesti pikaajalisele rekonstrueerimisstrateegiale. Kaja Pae lisas ettekandes ka mõtte – Rohepööre on ressursside arukas kasutamine.

Põneva projektiga plaanitakse alustada Tartu Annelinnas, kus kavandatakse 9-korruseliste korterelamute rekonstrueerimist. Tegemist on rohepöörde ja põneva väljakutsega, kus rahvusvahelises koostöös on  plaanis rakendada teadust, uuringuid ja andmepõhist lähenemist. Kindlasti on väljakutse suure kogukonna kaasamine ning senised kogemused näitavad, et renoveerimistempo igasugusel renoveerimisel on liiga aeglane. Neid põhjusi ja võimalusi lahendusteks uuritakse ka Annelinna projektis.

Ürtustele lisas pidulikkust EKFML juhatuse poolt antud auhinnad AASTA FASSAAD ja AASTA KATUS võitjatele (kokku 4 kategooriat):
KALDKATUS – Katusepartner OÜ
METALLKATUS – Kindel Katus OÜ
LAMEKATUS – Baumerk Grupp OÜ
FASSAAD – Katusepartner OÜ

Võidutööde info: https://katuseliit.ee/aasta-katus-2022-voitjad/

Peale Fassaadipäeva oli kõigil huvilistel võimalik sõita Käärikule, kus 75-aastaseks saanud Kääriku Spordikeskuses toimus põhjalik ringkäik.

Fotosid meie ringkäigust: vaata siin