ARDEX-i märgruumide ehitamise tasuta õppepäev 30. septembril

Kutsume Teid osa võtma ARDEX-i märgruumide ehitamise tasuta õppepäevast, mis toimub reedel 30. septembril kell 9.45–16 00 Tallinnas TIKKURILA koolituskeskuses Laki 1 B.
Õppepäevale on oodatud märgruumide ehitajad, plaatijad, hüdroisolatsiooni paigaldajad, ehitusjuhid, arhitektid ja järelevalve spetsialistid.

Õppepäeva programm:
• Hommikukohv ja kohtumine
• Vee keemiline sidumine tsemendiga. Kiirkõvenev betoon
• Aluspindade hindamine märgruumides
• Aluspindade tasandamine
• Hüdroisolatsiooni paigaldamise juhised ja eeskirjad
• Lõuna
• Hüdroisolatsiooni valikupõhimõtted, teooria ja teostamine
• Põranda ja seina plaatimine
• Vett hülgav vuugisegu
• Kokkuvõte ja tagasiside

Õppepäeva jooksul tutvustatakse antud teemat puudutavaid juhised ja eeskirju. Lähemalt vaadeldakse märgruumide detailide nagu näiteks läbiviikude ja põrandatrappide ühendusi.
Koolitus on heaks kiidetud Soome ehitajate sertifitseerimise Eurofins Expert Services (endine VTT Expert Services) täiendkoolitusena.

Registreerimine: Mart Sildam tel +372 5918 1445 või mart.sildam@ardex.ee

Lisainfo tel 6604555
Ehituskeskus