Ehituskeskuse detsembri ja 2017. aasta kokkuvõte

2017. aastal külastas Ehituskeskust 5422 inimest, neist
1323 arhitekte, insenere-projekteerijaid,
2204 ehitusfirmade esindajaid,
989 individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistute esindajaid,
402 ehitusõppureid,
504 muid huvilisi.

Detsembris korraldasime korterelamute tervikrekonstrueerimise seminari ning ETF Net veebikartoteegi kasutajakoolituse. 2017. aastal korraldasime 31 Ehituskeskuse seminari, neist 26 andsid ehitusspetsialistidele kokku Eesti Ehitusinseneride Liidu 109 täiendõppe punkti.

Ehituskeskust külastasid detsembris KÜ esindajad kelle maja parajasti renoveeriti Kredex projekti raames. Neid huvitas akende paigalduse kvaliteet, kuna maja 120 korteri aknad pidid kõik minema vahetusse. Näitasime akende paigaldamise RT juhendit ning tutvustasime meie eksponentide Soudal, Tremco Illbruck ja Rockwool kaasaegseid lahendusi energiatõhusaks akende paigaldamiseks. KÜ esindajad võtsid nende infomaterjalid stendidelt kaasa ja lubasid ehitajalt uurida, kas ka nende maja akende paigaldamisel energiatõhususe küsimusega arvestatakse.
Kuna kortermajas oli plaanis uuendada kogu küttesüsteem koos radiaatorite vahetusega, siis tutvusid KÜ juhatuse liikmed ka Danfoss stendil leiduva infoga tasakaalustusventiilidest ning soojust reguleerivatest termostaatidest.
Meie poole pöördus maalritöid teostava firma esindaja. Objektil, kus asjad olid läinud käest ära, püüti neile anda pahteldamiseks ja maalritöödeks ruumid, kus pinnad vajasid eelnevalt laustasandamist, kohati mõõdeti ebatasasusteks üle 1,2 cm. Tööde teostamiseks toimetati maalritele alus Vetonit viimistluspahtli kottidega.
Näitasime maalrite brigadirile Maalritööde RYL 2012 seinte ja lagede pahteldamise alusele esitatavaid tasasuse nõudeid, kus klass 2 järgi sõltuvalt aluse liigist on nõudeks +/- 5mm ulatudes müüritise puhul +/- 6 millimeetrini. Soovitasime maalrite esindajal viidata vaidluses tööandjaga nendele nõuetele ning nõuda laustasandamise eest selleks sobivat tasandussegu ja tehtava lisatöö tasustamist.
Arhitekti poolt Bauroc plokkidest projekteeritud kolmekordsesse eramusse oli ettenähtud 30cm paksune plaatvundament, mis pidi teostatama teraskiudbetoonist, et vältida töömahukat ja aeganõudvat sarruste paigaldamist. Projekteerija otsis meilt sellekohast projekteerimise juhendit. Ta soovis olla kindel vundamendi koormuse kandevõimes kohtades, kuhu pidid tulema kandvad seinad. Leidsime talle aastast 2011 BY 56 juhendi teraskiudbetoonkonstruktsioonide projekteerimiseks. Kuna arhitekt oli majale näinud ette tavapärasest suuremad aknad, siis projekteerija plaanis aknaava sillused valada betoonist kohapeal. Soovitasime tal vaadata ka Bauroc AS kodulehelt tehnilist infot nende toodetavate silluste kohta ning vajadusel küsida infot BAUROC tehnilise nõustaja käest.

Ühe töös oleva projekti raames ostis Ehituskeskusest endale RT juhendmaterjale volitatud sisearhitekt Eva Masso. Tutvudes meie näitusel olevate toodetega hakkasid talle silma ACO, Geberit ja Easy Drain stendidel olevad tooted. Kaubamärgid ACO ja Geberit olid talle endisest juba tuttavad, Easy Drain seinanišid olid aga uudiseks, kuna ta arvas teadvat, et taolisi asju pakub vaid üks Itaalias asuv firma. Selgitasime, et Renniekspert OÜ kodulehelt leiab kogu info Easy Drain toodetest ning ettevõte ongi nende ametlik maaletooja.

Veel mõned teemad mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Kergvaheseina akustika nõuded ja nende tagamine ehituses, valtsplekist katuse projekteerimine (neelude kohad), katusealuse ruumi soojustamine ja korrektne aurutõkke paigaldus ning läbiviikude tihendamine, märja ruumi ehitus puitelamusse ning selleks sobivad materjalid, lastepäevakodu projekteerimine ja sinna nõuetekohase mööbli komplekteerimine, juhendid laohoone projekteerimiseks, elamute uusarendusse lastemänguväljaku projekteerimine, hügieeninõuetele vastavad uksed haiglaruumidesse ja sealsetele pinnakattematerjalidele esitatavad nõuded, elutoa kujundamine struktuurvärvidega, puhasvuugiga laotud tellismüür ja selle kvaliteet, eramu vundamendi ja sokli hüdroisolatsiooni renoveerimine ja selleks sobivad tooted, võimalused korterelamus põranda sammumüra parandamiseks, tuulduva fassaadi paigalduse kvaliteet, nõuded rõdupiirete ohutusele.

Lisaks ülalmainituile kaubamärgid mille vastu külastajad detsembris enim huvi tundsid:
Mathiostone, Fermacell, Isoplaat, Intello, Tikkurila, Sadolin, Eskaro, Marmoroc, Knauf, Knauf Insulation, StoneREX, VELUX, Fakro, Cedral, Makrolon, Gyproc, Paroc, Rockwool, Technonicol, Isover, DEVI, Izopanel, RUUKKI, Aluthermo, Triso, Vivix, wedi, Tycroc, Mea, Estplast, Fibo, Silikaat, Delta, Isoplaat, Mira, Ardex

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017 aasta erakorraliselt vihmane sügis tingis tavapärasest rohkem küsimusi ebapiisavast majade soklite ja vundamentide hüdroisolatsioonist, kuna vee hulk, mis pinnasesse sattus oli viimase 50 aasta suurim.
Endiselt on palju probleeme ehituskvaliteediga, mille põhjuseks on kvaliteetse tööjõu nappus, ehitustehnoloogilised vead ning soov ehitada võimalikult odavalt.

Ehituskeskuse seminariaasta algab 18. jaanuaril:
18.01 Tehnilised probleemid lamekatuste ehituses. Uudsed konstruktsioonid ja materjalid nende lahenduseks.
23.01 Uue standardi EVS 932 Ehitusprojekt kasutusvõimalused (kava täpsustamisel).
30.01 Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes.