Ehituskeskuse detsembri ja 2020 aasta kokkuvõte

2020. aastal külastas Ehituskeskust 2848 inimest, neist
685 arhitekte, insenere-projekteerijaid,
1192 ehitusfirmade esindajaid,
478 individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistute esindajaid,
216 ehitusõppureid,
277 muid huvilisi.

Tooks välja mõned Ehituskeskuse külastajaid huvitanud teemad, mille kohta aasta jooksul sagedamini infot saime vahendada:

  • märgade ruumide ehitusega kaasnevad küsimused, plaatimistööde kvaliteet, nõuetekohased kalded põrandates ja sobivate materjalide kasutamine;
  • katuste ehitus ja projekteerimine ning tööde kvaliteet;
  • tuulduvate ja soojustuskrohviga fassaadide materjalide valik projekteerimislahendused ja nõuded ehitustöödele.

Möödunud aastal statistika andmetel ehitustegevus mõnevõrra aeglustus, seda eriti erasektoris. Suures osas oli see tingitud ebakindlusest, mille põhjuseks olid valitsuse poolt seatud olulised piirangud nii inimeste liikumisele kui ka teatud sektorite äritegevusele seoses covid-19 levikuga Eestis.
2020. aasta lõpus toimunud Arhitektuurikeskuse küsitluse tulemuste põhjal on paljudel projekteerijatel-arhitektidel tööd oluliselt vähemaks jäänud. Samas on mitmed Ehituskeskuse külastajad öelnud, et projekteerimistöid on juurde tulnud ning ehitusjärelevalve spetsialistidel on samuti tööd palju.
Sügiseks loodavad optimistid olukorra paranemist ja vähemalt erasektori poolsete tellimuste osalist taastumist, mis vahepeal ootele pandi.

Ehituskeskus ehitusnäituse ja ehitusalase info keskusena sai 1. detsembril 25 aastaseks.

Detsembris korraldasime kaks veebiseminari teemadel Ehitusmaksumus ja eelarvestamine ning Ehituse koguriskikindlustus. Riskide analüüs ja riskide maandamine läbi kindlustuse. Lisaks viisime läbi uuenenud ETF Net kartoteegi praktilise veebikoolituse.

2020. aastal korraldasime 20 Ehituskeskuse seminari, neist 18 andsid ehitusspetsialistidele kokku Eesti Ehitusinseneride Liidu 77,9 täiendõppe punkti.

On tõsi, et Ehitusmess ja messiseminarid jäid ära. Samas Tartu Ehitusmessi seminarid olid huvitavad ning mitmed meie katuse- ja fassaaditoodete eksponentidest esinesid seal ettekannetega.

Detsembris pöördus meie poole arhitekt, kes soovis teada, kui palju astmeid maksimaalselt ühele korruste vahelisele trepimarsile Eestis ette nähakse, kuna kehtiv määrus „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ seda ei kajasta. Arhitekt viitas Neuferti raamatule, kus see number olevat 18 ning Inglismaal 16 astet.
Omalt poolt saime pakkuda RT juhendit Trepid ja kaldteed, kus soovitatakse vahemadet iga 15 trepiastme järele.
Ütlesime, et Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumis on väljatöötamisel määrus „Ligipääsetavuse miinimumnõuded projekteeritavale elukondlikule kinnisvarale“, milles see küsimus leiab täpsemat kajastust.

Arendaja, kellel oli tekkinud vaidlus alltöövõtjast plaatijaga,  soovis täpsustada küsimusi märja ruumi plaatimistööde tehnoloogiast. Nimelt oli plaatija soovinud esmalt plaatida märja ruumi põranda ja seejärel seinad. Arendaja arvates pidi tööde järjekord olema vastupidine. RATU märgade ruumide plaatimistööde tehnoloogia juhend näeb ette, et plaatimist alustatakse seintest altpoolt teisest plaadireast. Hiljem paigaldatakse põranda veetõke selliselt, et see ulatub seina esimese plaadirea taha. Saades kinnitust, et tal oli olnud õigus, lubas arendaja RATU juhendit plaatijale näidata.

Valmimisjärgus oleva eramu ehitaja soovis saada infot kavandatava sissesõidu tee rajamiseks peateelt majani. Pakkusime talle juhendit „Õuealade alus -ja kattetarindid“, kus teetarindi projekteerimiseks toodud välja erinevad õuealaliigid, vastavalt sinna kavandatavale liikluskoormusele ja transpordile. Pinnase tugevdamise juhendi leidsime MaaRYL 2010-st. Teemaga seonduvalt tutvus klient näitusel olevate ACO, Mea ja Birco sadeveerennidega.

Veel mõned teemad mille vastu meie külastajad huvi tundsid:

Marmoroc fassaadikatte aknapleki paigaldussõlm
Delta sokli- ja vundamendikatte õige paigaldus (kummale poole jäävad mügarad sõltuvalt niiskusest)
tuuletõkkematerjalide valikud puitkarkassmajale
tuletõkke värvisüsteemi kaitse puidust sise- ja välisvoodrilaudadele,
vesipõrandakütte paigalduse juhend puitpõrandasse
juhend profiilplekk-katuse paigalduseks
fassaadi soojustuskrohvitööde kvaliteedinõuded (pragude teke 3 a peale objekti valmimist)
sisekanalisatsiooni torude paigaldus (nõuetekohane miinimumkalle)
eramu madala parapeti sõlm lamekatusel (uus RT juhend)
tuleohutusnõuded vahelaekonstruktsioonis korstna läbiviigu ehitamisel
isevalguvad põrandasegud ja nende valik vana puitpõranda tasandamiseks
sobivad tooted märgruumide ehituseks
lahendused päevavalguse saamiseks suvila pööninguruumi, suvila plaanis ümber ehitada aastaringseks kasutuseks, (katuseaknad versus vintskapi ehitus).

Lisaks ülalmainituile kaubamärgid mille vastu külastajad detsembris enim huvi tundsid:

Riia Lakid, Eskaro,  Knauf, Knauf Insulation, StoneREX, VELUX,  Gyproc, Paroc, Technonicol, Isover, RUUKKI, Weckman, Aluthermo, Vivix, Estplast, Silikaat, Fibo, Aquapanel, wedi, Tycroc, Fermacell, Soudal, Mira, Vetonit, Easy Drain.

Jaanuaris alustame seminaride uue hooajaga ning korraldame neid esialgu vaid veebiseminaridena.

14.01 Uue ETF-Net kartoteegi praktiline veebikoolitus. Tasuta

Novembris toimuma pidanud seminari „Ehitustööde ajal ohutuse tagamine kõrgusest kukkumise vältimiseks“ oleme edasi lükanud, kuid registreerumine on endiselt avatud.