Ehituskeskuse detsembri ja aasta 2018 kokkuvõte

2018. aastal külastas Ehituskeskust 5485 inimest, neist
1294 arhitekte, insenere-projekteerijaid,
2230 ehitusfirmade esindajaid,
885 individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistute esindajaid,
486 ehitusõppureid,
590 muid huvilisi.

Ehituskeskus ehitusnäituse ja ehitusalase info keskusena sai 1. detsembril 23 aastaseks.

Ehituskeskuse püsinäitusega liitus detsembris Layher Tellingud Eesti OÜ.
Ettevõtte tegevusalaks on kvaliteetsete Saksamaal toodetud Layher moodul- ja raamtellingute, ilmastikukaitsesüsteemide, tugitellingute, lavade, tribüünide ja redelite müük.
Ettevõte pakub ka tootepõhist tehnilist tuge ja projekteerimisteenust.
2018. aastal oli uusi püsinäitusega liitunud firmasid veel 4. Nendeks olid Riia Lakid OÜ, Tilts Eesti Filiaal OÜ, Puidukoda OÜ, Igepa Libra Vitalis AS.

Detsembris korraldasime kaks seminari teemadel „Ehitise kasutusloa taotlemise hetkeseis ja tulevikunägemused“ ning „Betoontorustikud kanalisatsiooni sh. sademeveesüsteemis“. Viimati nimetatud seminar toimus koostöös Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsiga. 2018. aastal korraldasime 35 Ehituskeskuse seminari, neist 29 andsid ehitusspetsialistidele kokku Eesti Ehitusinseneride Liidu 127,2 täiendõppe punkti.

Detsembris olime abiks eratellijale, kellel korteri renoveerimisel tekkis ehitajaga vaidlus parketi paigaldusega seoses. Meile esitatud piltide põhjal oli näha, et laudparkett oli paigaldatud sedasi, et mõnes kohas kahe kõrvuti paikneva laua otsavuukide vahe oli vaid paar sentimeetrit ja leidus ka kohti, kus see oli veel väiksem. Pakkusime kliendile RATU tehnoloogia kaarti, mis ütleb, et kõrvuti paiknevate parketilaudade otsavuukide vahe peab olema vähemalt 300-500 mm või selline nagu on kindlaks määratud materjali tootja juhises. Lisaks pidi parkett olema mõnedes kohtades astmeline, mis on käimisel tuntav. Sisetööde RYL 2013 lubab valmis parketi puhul astmelisust 0,2 mm, seega soovitasime kahtlased kohad selle teadmisega üle mõõta.

Kinnisavara arendusfirma esindaja tuli meilt otsima juhiseid korterite märgruumide remondiks. RT kartoteegis on eraldi korteri märgade ruumide remondi juhend ehitus- ja tehnosüsteemide projekti koostamiseks, millega ta kohapeal tutvus. Lisaks vaatasime üle meie eksponentide sellekohased juhised kaubamärkidelt weber, Ardex ja Mira. Uueks infoks arendajale olid näitusel leiduvad spetsiaalsed ehitusplaadid märgruumide ehitamiseks kaubamärkidelt wedi, Fermacel ja Tycroc. Sama teemaga seoses hakkasid sisustuselemendina arendajale silma ka Easy Drain roostevabast terasest valmistatud seinanišid ja Geberit seina sisse paigaldatav WC loputuskast, mille tööd juhib seinale paigaldatud loputusplaat. Tutvudes nende toodetega tundis arendaja huvi kuivõrd töökindlad nad kasutuses on. Kinnitasime talle, et mõlemad kaubamärgid on tuntud oma toodete hea kvaliteedi poolest.
Maalritööde firma esindaja soovis meilt saada infot kvaliteedi nõuete kohta kipskartongplaatide paigalduseks, kuna talle olevat maalritöödeks antud seinad, milles esinevate ebatasasuste tasandamiseks kuluks tavapärasest rohkem aega ja materjali. Tema pakkumise hind seda aga ei sisaldavat. Sisetööde RYL-st leiab plaatidest sisevoodritele lubatud paigaldushälbed millimeetrites, millega tutvudes ütles firma esindaja, et objektil olevad seinad ületavad tasasuse ja kõveruse osas lubatud norme ja lubas peatöövõtjaga saadud info põhjal vaidlust jätkata.

Veel mõned teemad mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Ehitusaluse krundi kuivendamise juhend, nõuded tulekaitse sprinklerseadmestikele, valtsplekist katuse projekteerimine, katuse aluskatete valik (hingavad ja mitte hingavad), juhend akustika projekteerimiseks, juhendid büroo töökohaprojektile, puidust eramu soojustamine ja korrektne aurutõkke paigaldus, elamute uusarendusse laste mänguväljaku projekteerimine, nõuded ja lahendused ligipääsetava hoone projekteerimiseks, kergplokkidest märja ruumi ehitamine puitmajja, võimalused struktuurvärvidega eluruumide kujundamiseks, puhasvuugiga laotud tellismüür ja selle kvaliteet, isevalguvad põrandasegud ja nende valik vana puitpõranda tasandamiseks, tuulduva fassaadi paigalduse kvaliteet, valik materjalidest rõdupiirete ehitamiseks kortermajas, kergvaheseinte materjalid ja lükanduste valik siseruumides

Lisaks ülalmainituile kaubamärgid mille vastu külastajad detsembris enim huvi tundsid:
Mathiostone, Intello, Riia Lakid, Eskaro, Marmoroc, Knauf, Knauf Insulation, Vario, StoneREX, VELUX, Fakro, Cedral, Plexiglas, Gyproc, Paroc, Rockwool, Technonicol, Isover, DEVI, RUUKKI, Weckman, Aluthermo, Triso, Vivix, Aco, Estplast, Fibo, Bauroc, Silikaat, Delta, Renolit Ondex, Aquapanel

Ehituskeskuse seminariaasta algab 17. jaanuaril:
17.01 Sildade kandevõime hindamine proovikoormamise teel.
29.01 Nõuetele vastav õhupidavus ja selle lahendused. Tasuta seminar.
31.01 Weberi uuenduslikud soojusisolatsiooni liitsüsteemid. Tasuta seminar