Ehituskeskuse jaanuari 2019 kokkuvõte

Jaanuaris registreeriti Ehituskeskuses 493 külastajat, neist
112 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
215 ehitusfirmade esindajat,
69  individuaalehitajat, korteri-ja elamuühistute esindajat,
43 ehitusõppurit,
54 muud huvilist.

 

Ehituskeskuse püsinäitusega liitus jaanuaris ELTETE Eesti OÜ pannes välja puidust majakarbi, milles tuuletõke, aurutõke ja katuse aluskate on teostatud DuPont Tyvek kaubamärgi toodetega.

Korraldasime kolm Ehituskeskuse koolitusseminari, nendest kaks koostöös firmadega Tervemaja OÜ nõuetele vastavatest õhupidavuse lahendustest ja Saint-Gobain Ehitustooted AS weber-i uuenduslikest soojusisolatsiooni liitsüsteemidest.
Esmakordselt oma seminaride ajaloos käsitlesime infrastruktuuri rajatistest sildu. Teemaks oli sildade kandevõime hindamine proovikoormamise teel. Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Martti Kiisa andis ülevaate esimese etapi katsetuste tulemustest.

Jaanuaris külastasid meid mitmed Eestis tegutsevad puitmajade tootjad.
Nord Homes OÜ esindajal oli küsimusi fassaadi soojusisolatsiooni krohvimisega. Teda huvitasid nii töö tehnoloogia kui ka kvaliteedinõuded. Pakkusime firma esindajale meie poolt kirjastatud „Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid“ käsiraamatut, kus need teemad põhjalikult lahti kirjutatud. Sama teemaga seoses tutvus ta näitusel tootjate juhistega kaubamärkidelt MIRA, weber, Paroc, Rockwool, Technonicol, Isover.
Nordic Houses KT OÜ projekteerija töötas Ehituskeskuses RT kartoteegiga, teda huvitasid heale ehitustavale vastavad vahelagede ja vaheseinte lahendused.
Greentec Houses OÜ esindaja otsis infot puitmajade tuleohutuks ehitamiseks. Pakkusime meil olevat käsiraamatut Tuleohutud puitmajad. Vestluse käigus saime teada, et märgade ruumide ehitamisel kasutab Greentec Houses tavaliselt Fermacell plaati. Näitusel tutvus ta ka wedi, Tycroc ja Aquapanel toodetega, mis samuti märgade ruumide ehitamiseks sobivad. Sisustuselementidest näitasime talle Renniekspert OÜ stendil leiduvaid seinanišše. Huvi pakkusid majatehase esindajale ka duširennid kaubamärkidelt ACO, Geberit  ja Easy Drain. Puidukoda OÜ stendil hakkasid talle silma värvitud Rustik voodrilauad ning Bestor Grupp AS stendilt Cedral tsementkiudplaadist fassaadimaterjal.

Ehitusettevõte, kellel tekkis tellijaga vaidlus eramu ehitamisel, saatis kvaliteedijuhi Ehituskeskusesse infot täpsustama. Lepingu järgselt pidi ehitustööde kvaliteet vastama RYL nõuetele. Ehitaja oli omakorda sõlminud alltöövõtu lepingu parketi paigaldamiseks tuntud põrandakatete müüjaga, kes pakub oma toodetele ka paigaldusteenust. Nende omavahelises lepingus ei olnud RYL kvaliteedi järgimise nõudeid kajastatud. Tellija oli parketi paigaldajal palunud 16 millimeetrine liistparkett lihvida 11 mm paksuseks põrandate tasapindade ühtlustamiseks, mida see ka tegi. Aasta peale maja üleandmist esitas tellija poolt palgatud ehitusekspert ehitajale reklamatsiooni parketi tööde osas, kus veaks tunnistati liistparketi mittevastavus nõuetele. Sisetööde RYL 2013 järgi peab liistparketi paksus põrandatel olema vähemalt 14 mm. Ehitaja tõdes, et lootis parketipaigaldaja kogemustele ning ei osanud sellist halba asjade käiku enda jaoks oodata.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Nõuded katuse turvavarustusele, EPS soojustuse paigaldamise kvaliteet (mehhaanilised kinnitid ja nende nõuetekohane kogus), peegeldava soojusisolatsiooni paigalduse juhendid, deformatsioonivuukide paigutus plaatkattega põrandas, soojustus- ja tuuletõkkematerjalide valik puitmaja renoveerimisel, vana puitpõranda taastamine ja selle lakkimine ning selleks sobivad tooted, vesipõrandakütte paigaldus eramusse, juhendid bürooruumide ruumiprojekti projekteerimiseks, tuleohutusnõuded TP-3 hoone evakuatsiooniteedele, tuulduva fassaadi materjalide valik, vana küttesüsteemi uuendamine korterelamus.

Kaubamärgid lisaks eespool mainituile, mille vastu enim huvi tunti:
Knauf Insulation,  Finnfoam, Technonicol, Estplast, RUUKKI, Weckman, Danfoss,  Eskaro,  Silikaat, Vivix, Stonerex, Marmoroc, Soudal, Tremco, Knauf, Gyproc,  Steico, Ardex, VELUX, Fakro, Triso, Aluthermo, DEVI.

Ehituskeskuses toimub 14. veebruaril seminar Akustika roll klaasfassaadi projekteerimisel, mis lõpeb EMTA ehitusobjekti külastusega.