Ehituskeskuse jaanuari 2020 kokkuvõte

Jaanuaris registreeriti Ehituskeskuses 332 külastajat, neist
87 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
145 ehitusfirmade esindajat,
56  individuaalehitajat, korteri-ja elamuühistute esindajat,
21 ehitusõppurit,
23 muud huvilist.

Jaanuaris korraldasime Ehituskeskuse seminari teemal „Ehitise ekspertiisi kavandamine ja läbiviimine. Põhimõtted ja lähenemised“.

Tallinna Haridusameti esindaja otsis Ehituskeskusest lasteaedade projekteerimisjuhendit. Tema sõnul, vanemate tüüplahendusega lasteaedade renoveerimisel energiatõhususe normidele vastavaks, küündis välisseinte paksus lisasoojustamisel 800 mm-ni. Selline lähenemine oli kallis ja lisaks ei vastanud arhitektuurne lahendus ruumide paigutuse osas enam nüüdisaja vajadustele. Otstarbekamaks peeti tulevikus vanad tüüplahendusega hooned asendada täiesti uutega. Eelmise aasta detsembris tõlkisime eesti keelde uue juhendi lasteaedade projekteerimiseks, mida Haridusametile ka soovitasime.

Alustav ehitusfirma otsis infot kipsseinte ja lagede ehitamiseks, mis vastaksid akustika nõuetele. Näitasime selleks lahendusi Knauf tootekaustast. Ütlesime, et olemasoleva info leiab ka Knauf kodulehelt ning soovitasime tutvuda ka Gyproc kaubamärgi vastavate lahendustega nende veebist.
QP Arhitekte huvitas info ujulate projekteerimiseks. Pakkusime neile 2019 juunis koostatud sellekohast juhendit.
Tutvudes ehitusnäitusega, hakkas arhitektile silma PURSO NAPSU fassaadisüsteemide stend, mille kohta saatsime firmale elektroonilise tootebrošüüri.
Allianss Arhitektid OÜ arhitekt otsis töös oleva projektiga seoses betoonpindade klassifitseerimisjuhendit. Eesti Betooniühinguga koostöös oleme kirjastanud Soome Betooniühingu vastava juhendi „Betooni pinnad“. Olles meie ehitusnäitusega juba varasemalt tuttav soovis arhitekt infot meie uuematest  väljapanekutest. Toodetest pakkusid talle huvi seinanišid kaubamärgilt Easy Drain  ja NAPSU fassaadisüsteemid Purso Oy-lt.

Innopolis Insenerid otsisid Tartu Aura Veekeskuse renoveerimise projekti raames lahendusi katuse hüdroisolatsiooni parandamiseks. Tutvustasime talle toodet elastokate, mis pihustatutuna katusele moodustub sinna vuukideta monoliitse veetiheda pinna. Innopolis Inseneridele tundus toode olevat huvitav ja võimalik lahendus Aura Veekeskuse hüdroisolatsiooni parandamiseks.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Tuulduva fassaadi materjalide valikud korteriühistu renoveerimiseks; eramu vihmaveesüsteemide väljavahetamine ja katusele nõuetekohase turvavarustuse komplekteerimine ja paigaldus; EPS soojustuse paigaldamise kvaliteet fassaadis; pööningu väljaehitamine eluruumideks ja ruumi kokkuhoiuks selle soojustamine peegeldava soojusisolatsiooniga; deformatsioonivuukide paigutus projekteeritavasse betoonpõrandasse; tarbevee komposiittorustiku paigaldusnõuded ja selleks kohased liitmikud; puitpõranda taastamine ja selle lakkimine ning veepõhiste lakkide valik; tulekindlate läbiviigute projekteerimine; juhend sauna ehitamiseks korterelamusse; betoonelementide lubatud tolerantsid uue kortermaja ehitusel; trepikoja evakuatsiooni redeli värvikihi paksuse nõue; viimistlusnõuded kooli spordisaali projekteerimisel; märjas ruumis trapi ja hüdroisolatsiooni süsteemi sobivuse vastavuse tõendamine.

Kaubamärgid lisaks eespool mainituile, mille vastu enim huvi tunti:
Knauf Insulation,  Finnfoam, Technonicol, Estplast, RUUKKI, Weckman, Danfoss,  Eskaro, Riia Lakid, Silikaat, Vivix, Stonerex, Marmoroc, Soudal, Tremco, Steico, Ardex, VELUX, Triso, Aluthermo, DEVI,Tycroc, wedi, SFS Intec, Proplastik, Bauroc, Fibo, Puidukoda, Rockwool, Paroc, Isover

Veebruarikuu seminarid:
5.02 Tartus: Ilmastiku- ja tulekindel hoone (tasuta seminar koostöös Puukeskusega)
6.02 Ehituskeskuses: Ilmastiku- ja tulekindel hoone (tasuta seminar koostöös Puukeskusega)
13.02 Kvaliteedi tagamine ja jäätmete käitlemine ehitusobjektidel
20.02 Ehitussüvendid ja sulundseinad ehitussüvenditele