Ehituskeskuse jaanuari kokkuvõte 2021

Jaanuaris registreeriti Ehituskeskuses 132 külastajat, kes erinevatele tehnilistele küsimustele infot otsis. Külastajad jagunesid järgmiselt:
23 arhitekti, inseneri-projekteerijat,65 ehitusfirmade esindajat,
21  individuaalehitajat, korteri-ja elamuühistute esindajat,
4 ehitusõppurit,
19 muud huvilist.

Jaanuar aasta alguses on tavapäraselt projektide käivitamise kuu. Kaardistasime oma seminaride plaane esimeseks poolaastaks, arvestades tagasisidet, mida oleme saanud Ehituskeskust külastanud ja seminaridel osalenud ehituspetsialistidelt.
Aasta lõpus avasime ETF Net ehitusalase kartoteegi uuel platvormil ning selle tutvustamiseks korraldasime jaanuaris järjekordse praktilise veebikoolituse senistele kasutajatele ja teistele ehitusvaldkonna spetsialistidele.

Olime abiks ehituse järelevalvet teostavale ettevõttele, seoses Pärnu linnas uue korterelamu ehitusega. Valmiva korterelamu rõdu terasest piirdelattide horisontaalsed vahed tundusid ehituse  järelevalvele olevat ohtlikult suured. Ehitaja oma töös viga ei näinud.
Vaatasime juhendit „Tarandid ja käsipuud“, kus ohutuse nõuetest lähtuvalt lubatakse rõdu latt-tarandi ülaserva ja turvaosa suurimaks vaheks maksimaalselt 200mm. Järelevalve esindaja sõnul jäi see vahe vaidlusalusel objektil suuremaks, mistõttu juhendile viidates lubas ta ehitajalt nõuda töö ümbertegemist.

Tehnosüsteemide insener tutvus Ehituskeskuses Geberit Sigma loputusplaatidega. Tema poolt projekteeritud objektil olevat need ebakorrektselt paigaldatud. Geberit stendil olevas loputusplaatide kataloogis on paigalduskõrgused ja muu tehniline info kirjas ning projekteerija lubas ehitaja korrektse tooteinfoga kurssi viia.

Eestisse Rootsi ja Eesti investorite ühisprojekti raames projekteeritava korterelamu puhul tekkis küsimus suletud brutopindade arvutamisel. Meilt paluti infot, kas trepikodade trepimarsside osad arvestatakse suletud brutopinna sisse, kuna rootslaste ja eestlaste esindajate nägemused siin lahknesid. Leidsime arendajale EV määruse „Ehitiste tehnilise andmete loetelu ja arvestamise alused“, kus tõdetakse, et trepikoja trepimarsside osad kuuluvad suletud brutopinna sisse.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:

 • õueala projekteerimise juhend pehmele pinnasele teeklassiga 4;
 • katusefermid renoveeritavale eramule ( valik projekteerijatest ja tootjatest) ;
 • akende paigalduskvaliteet korterelamus;
 • tehases toodetud ja värvitud metallist välipiirete värvikvaliteedi hindamise alused;
 • nõuded katuse turvavarustusele;
 • juhend liigeldava tasapinna hüdroisolatsiooni projekteerimiseks ja ehitamiseks;
 • betoonkivist katuse nõuetekohane roovitus (roovide mõõdud ja nende samm, katusele
 • projekti kohaselt ettenähtud ka katuseaknad);
 • pinnasele ehitatava põranda tarinduse erinevad variandid ja selleks sobivad materjalid;
 • soojustusmaterjalide valik kivist välisseina lisasoojustamiseks ja õige tööde tehnoloogia;
 • tuulduva fassaadi materjalide valik;
 • betoonpõrandate kvaliteedinõuded ja selles esinevate pragude parandus;

Kaubamärgid lisaks eespool mainituile, mille vastu enim huvi tunti:
Knauf Insulation,  Finnfoam, Technonicol, Estplast, RUUKKI, Weckman, Riia Lakid, Silikaat, Vivix, Stonerex, Marmoroc, Soudal, Tremco,  Aluthermo, Tycroc, wedi, SFS Intec, Proplastik, Bauroc, Fibo, Puidukoda, Rockwool, Paroc, Isover, James Hardie Hardieplank ja Hardipanel, Cedral fassaadilauad, VELUX, Liimpuit, Mira,

Veebruarikuu seminarid:
10.02 Bauroc seinakonstruktsioonid Revit EST lokaliseeringus ja ProdLib keskkonnas – Veebiseminar
16.02 Uue ETF-Net kartoteegi praktiline veebikoolitus