Ehituskeskuse novembri kokkuvõte 2018

Novembris registreeriti Ehituskeskuses 611 külastajat, nende seas
152 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
269 ehitusfirmade esindajat, 
92 individuaalehitajat, korteri- ja elamuühistu esindajat,
56 ehitusõppurit,
42 muid huvilisi.

Novembris korraldasime 5 koolitusseminari, nendest kaks tootepõhist seminari koostöös ettevõtetega UAB Layher Baltic ehitustellingutest ja Bossong esindajaga keemiliste ankrute kasutamisest. Layher tellingute laiemaks tutvustamiseks otsustasid esindajad liituda detsembris Ehituskeskuse püsinäitusega. KEN klaster viis meie kaasabil läbi seminari jätkusuutlikust arhitektuurist ja projekteerimisest Eesti spetsialistide kogemuste põhjal. Puitkonstruktsioonide seminar lõppes Viimsi Riigigümnaasiumi külastusega.

Novembris külastasid Ehituskeskust Euroakadeemia sisearhitektuuri tudengid koos õppejõuga. Tutvustasime Ehituskeskuse tegevusi ja siin leiduvaid infomaterjale. Peale näitusega tutvumist andis õppejõud tudengitele ülesandeks vannitoa projekteerimise. Tööks said nad kasutada ETF juhendeid ning tootepõhiseid infomaterjale kaubamärkidelt MIRA, weber, Fermacel, wedi, Tycroc. Kuna meie näituselt leiab ka sisustustooteid, siis said üliõpilased seoses antud ülesandega kaasa võtta tutvustavaid materjale stendidelt ACO, Geberit ja Renniekspert.

Hiiumaale eramu ehitamisel nõustajana kaasatud arhitekt palus meilt Bauroc toodete kataloogi. Selgus, et maja suuruseks planeeriti omaniku soovil 130 ruutmeetrit ja välisseinas pidi kasutatama 500 Bauroc plokki. Fassaadikatteks oli plaanis puitlaudis. Viimase puhul hakkas arhitektile silma Puidukoda stendil olev Siberi lehisest viimistletud välisvoodrilaud, mida ta kavatses omanikule fassaadimaterjalina soovitada.

Nõmmele maja ostnud klient uuris võimalusi, kuidas seda soojapidavamaks teha. Maja oli ehitatud eelmise sajandi viiekümnendatel, mille välissein oli pooleteistkordsest silikaattellisest, mida omakorda kattis krohv. Selgitasime, et kivimaja reeglina soojustatakse väljastpoolt, lisaks tuleb mõelda milliseks jääb fassaadilahendus, kas tuulduv või krohvitav. Vaatasime esmalt üle meie soojustusmaterjalide stendid, seejärel ka tuulduvate fassaadide pakkujad. Omanik võttis stendidelt infolehed kaasa soovides kodus teiste pereliikmetega saadud infot edasi arutada. Lisasime, et kindlasti tuleks nendeks töödeks kaasata projekteerija, kes ehitusloa taotlemiseks asjakohase projekti koostab.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
krohvimistööde kvaliteedinõuded, juhised palkmaja projekteerimiseks, nõuetekohased ventilatsioonitorude kinnitusmeetodid (kruvi, neet), lahendused akende energiasäästlikuks paigalduseks soojustuse sisse, vana puitpõranda hooldus ja õlitamine, hingavad ja mittehingavad aluskatted ning nende õige paigaldus, kardinate valik katuseakendele, nõuded aluslaudise paigaldusele valtsplekk-katusekatte puhul,  torustike isoleerimine ja nõuetekohane toestus, pinnasele ehitatava põranda tarindus, akustika nõuetele vastav plokk-vahesein eluruumides, vesipõrandakütte paigaldus puitpõrandasse, akustilise ripplae projekteerimine, tuletõkke läbiviigud ja selleks sobivad materjalid, õige meetod lagede ja seinte tasasuse mõõtmiseks.

Ülaltoodud kaubamärkidele veel mõningaid kelle vastu novembris enim huvi tunti:
Finnfoam, Styrofoam, Isotex,  Danfoss,  Fakro, VELUX, Eskaro, Silikaat, Marmoroc,  Gyproc, Knauf, Stonerex, Vivix, Rockwool, Paroc, Isover, Knauf Insulation, Technonicol, Cedral, Tremco illbruck, Soudal, Easy Drain, Fibo, Delta, Aquapanel, Riia Lakid, Soudal, Devi, Intello, Vario, Makrolon, Renolit, Triso, Aluthermo

Detsembrikuu seminarid:
6.12 Ehitise kasutusloa taotlemise hetkeseis ja tulevikunägemused
11.12 Betoontorustikud kanalisatsiooni sh sademevee süsteemis.