Ehituskeskuse novembri kokkuvõte 2019

1. detsembril sai Ehituskeskus 24 aastaseks.

Novembris registreeriti Ehituskeskuses 403 külastajat, nende seas
98 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
176 ehitusfirmade esindajat, 
75 individuaalehitajat, korteri- ja elamuühistu esindajat,
21 ehitusõppurit,
33 muid huvilisi.

Novembris korraldasime 4 koolitusseminari, nendest ühe tootepõhise seminari koostöös ettevõttega Renniekspert OÜ Blücher roostevabast drenaažsüsteemidest ja hügieenilistest lahendustest.

Novembris laiendas oma stendi Purso Oy, lisades oma toodete väljapanekule valiku NAPSU alumiiniumist fassaadisüsteemidest.

Tallinna vanalinnas maja rekonstrueerimisel tekkisid tellijal kahtlused ehitaja töö korrektsuse osas. Projekti järgselt süvendati keldris pinnast pool meetrit, misjärel täideti see 200mm ulatuses killustikuga, mis omakorda soojustati EPS soojustusega, armeeriti ja paigaldati vesipõrandakütte torustik. Tellija pani tähele, et ehitaja killustiku täidet ei tihendanud ehkki projektikirjelduses oli see ära märgitud. Enne põranda betoneerimist soovis ta meilt teada, kas ta peaks ehitajalt nõudma täitekillustiku tihendamist. Kontrollisime MaaRYL 2010-st hoonesisese täite kohta käivaid nõudeid, kus öeldakse, et täide tuleb tihendada kuni tihendusastmeni 90%. Tellija tundis huvi EPS Silver soojustuse vastu, kuna see oli projektis põranda soojustuseks ette nähtud. Piltidelt oli näha, et nende valmivas põrandas oli EPS valget värvi. Andsime tellijale Estplast OÜ stendilt infolehe, kust ilmneb, et EPS Silver isolatsiooniomadused on traditsioonilisest valgest EPS materjalist tunduvalt paremad. Tellija lubas ehitajaga need küsimused üles tõsta ja nõuda, et tööd tehtaks projektile vastavalt.

Uues korterelamus avastas korteri omanik betoonseinas praod ning teavitas sellest arendajat. Kuna majale kehtis ehitusaegne garantii, siis ehitaja paikas praod, mis aga mõne nädala pärast uuesti seina ilmusid. Omanik tuli Ehituskeskusesse sooviga saada infot, milliseid materjale betoonseinas pragude remontimiseks sobiks kasutada. Võtsime ühendust Soudal AS tehnilise nõustajaga, kes soovitas toodet Soudal ACRYRUB, mis sobib pragude remontimiseks betoonis, kus suhteline liikumine ei ületa 15%. Omanik lubas arendajale sellekohase info edastada koos nõudega ebakvaliteetselt sooritatud pragude remont uuesti teha.

Korteriühistu esindaja, mille majas plaaniti vanade akende väljavahetamist, tuli Ehituskeskusesse küsima infot energiatõhusate akende paigaldussüsteemide kohta. Näitasime talle meie eksponentide vastavaid lahendusi kaubamärkidelt Illbruck, Soudal ja Rockwool. Lisaküsimuste soovitasime korral võtta ühendust ettevõtete tehnilise nõustajaga.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Raadius Arhitektid OÜ Nõmme gümnaasiumile spordihoone projekteerimine (juhendid põhikooli ruumide projekteerimiseks); korteris seinapindade tasasuse kvaliteet (uues korteris piirneva konstruktsiooniga värvitava seina tasasuse hälve oli 8 mm, mis ületas oluliselt lubatud nõudeid); nõuded akende paigaldusele (olemasoleva lengi ja piida vaheline tihendamise pilu oli kõigest 3 mm, minimaalne nõue10 mm); võimalikud lahendused sammumüra parendamiseks korteris (ülakorrusel kõndimisel alakorrusel laelambi hõõgniidid põlevad läbi); juhendid palkmaja projekteerimiseks; vana puitpõranda hooldus ja õlitamine; hingavad ja mittehingavad aluskatted ning nende korrektne paigaldus; sobiva toruga päikesetunneli valik kaldkatusele; torustike isoleerimine ja nõuetekohane toestus; pinnasele ehitatava põranda tarindus; akustika nõuetele vastavad kergvaheseinte lahendused; vesipõrandakütte paigaldus puitpõrandasse; tuletõkke läbiviigud ja selleks sobivad materjalid; tööks sobilike materjalide valik ja juhendid sauna ehitamiseks korterisse; tuulduvate fassaadide valikud; korteris viimistluse planeerimine kasutades erinevaid dekoratiivvärve.

Ülaltoodud kaubamärkidele veel mõningaid kelle vastu novembris enim huvi tunti:
Finnfoam, Styrofoam, Danfoss, VELUX, Eskaro, Silikaat, Gyproc, Knauf, Bauroc, Fibo, Paroc, Isover, Knauf Insulation, Technonicol,  Easy Drain, Delta, Aquapanel, Riia Lakid,  Devi, Tyvek, Intello, Fermacell, Marmoroc, Vivix, Cedral, Stonerex, Ardex, Mira, Weber, Aco, Easy Drain.

Detsembrikuu seminar:
12.12 Betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine mittepurustavate meetoditega.