Ehituskeskuse novembri kokkuvõte 2020 ja sünnipäev

Novembris registreeriti Ehituskeskuses 236 külastajat, nende seas
57 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
96 ehitusfirmade esindajat, 
35 individuaalehitajat, korteri- ja elamuühistu esindajat,
26 ehitusõppurit,
22 muid huvilisi.

Ehituskeskus sai ehitusalase info keskusena 1. detsembril 25 aastaseks.
Nende aastate jooksul oleme teie kaasabil jaganud ehitusinfot kümnetele tuhandetele külastajatele. Täname kõiki ehitusnäituse partnereid toreda ja tõhusa koostöö eest.
Arhiivi andmetel on meie kõige pikaaegsemad eksponendid RUUKKI Products AS, Esco Weckman AS, Paroc AS, Danfoss AS, Velux Eesti OÜ, EREK OÜ, Saint-Gobain Eesti AS ja Eskaro AS, keda soovime eraldi ära märkida ja tänada. Praeguses keerulises olukorras ei saa sünnipäeva oma partneritega pidulikult tähistada, küll aga saame jätkata ehitusinfo jagamist kõikidele meie klientidele.

Novembris korraldasime koostöös Digitaalehituse klastri, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga konverentsi „MADALSÜSINIKEHITUS. Väljakutsed ja võimalused Eesti ehitussektorile. Süsinikujalajälje arvutusmetoodika“. Konverents toimus videoseminarina TTÜ Energeetikamajas. Huvi konverentsi vastu oli suur. MKM keskkonna säästliku ehitusvaldkonna juhi Ivan Sergejevi sõnul oli see kõige põhjalikum madalsüsinikuteemaline seminar, mis seni korraldatud Eestis. Tegemist on teemaga, millega peavad arvestama tulevikus kõik ehitusvaldkonnas tegutsejad.

Novembris uuenes täielikult ETF Net veebikartoteegi platvorm, mis käsitleb põhjalikult nõudeid ehitustoodetele-materjalidele ning nende kvaliteetsele paigaldusele.

Novembris külastasid meid Tallinna Ehituskooli õpilased koos õpetajaga ning Tallinna Kopli Ametikoolis kinnisvara hooldust õppivad noored. Mõlemal juhul oli tegemist vanemate kursuste õpilastega. Andsime ülevaate Ehituskeskuse tööst ning siin leiduvatest juhendmaterjalidest ehitamiseks ja kinnisvarahoolduseks. Hiljem tutvusid õpilased ehitusnäitusega.

Hea on tõdeda, et Ehituskeskuse on enda jaoks leidnud ka väikesed ehituses tegutsevad ettevõtted, kelle tegevusvaldkonnaks on korterite remonditeenuse pakkumine. Oma töös tuleb neil tihti ette vaidlusi, kuna tavatellijad enamuses ei ole teadlikud kvaliteediklasside mõistetest. Ehituses enim kasutuses olev kvaliteedi klass II tekitab tellijates tihti kahtlust, et sellega püütakse neile pakkuda madalama kvaliteediga tööd.
Selle valdkonna ehitusehitusettevõtja sooviski hankida Eestis ehituskvaliteeti kajastavaid raamatuid, et neid vaidluste puhul klientidele tutvustada. Pakkusime Sisetööde RYL 2013 ja Maalritööde RYL 2012 käsiraamatuid, mis käsitlevad nõudeid ehitusmaterjalidele ja nende paigalduskvaliteedile.
Ettevõtja tutvus ka meie näitusel olevate toodetega, kust leidis tuntud kaubamärkidelt igapäevatööks kasulikke tootejuhiseid.

 

 

 

 

 

 

 

Arendaja, kelle aastavanuses korterelamus oli ühes vannitoas elektripõrandakütte kaabel saanud vigastada ja see parandatud, otsis juhendit hüdroisolatsiooni kohtparanduseks. Nimelt nõudis korteri omanik kaabli paranduse järgselt kogu vannitoa põrandaplaatide ülesvõtmist ja selle täies ulatuses katmist uue hüdroisolatsiooni ja plaatkattega. Vigastatud koht hõlmas vaid ühte plaati.
Leidsime arendajale juhendi korteri märgade ruumide remont, kus lubatakse vana hüdroisolatsiooni remontida kui selle vanus jääb alla kümne aasta. Nõutav on, et remonditava vana hüdroisolatsiooni ja uue liitekoht ulatuks vähemalt 30mm ulatuses ülekattega vana peale.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
korteris seinapindade tasasuse kvaliteet;
akende energiatõhusa paigalduse süsteemide pakkujad Eestis;
juhendid palkmaja projekteerimiseks;
vana puitpõranda hooldus ja õlitamine;
hingavad ja mittehingavad aluskatted ning nende paigalduskvaliteet;
torustike isoleerimine ja nõuetekohane toestus;
pinnasele ehitatava põranda tarindus;
deformatsioonivuugi lahendus vesipõrandakütte paigaldusel
tuletõkke läbiviigud ja selleks sobivad materjalid;
valik tuulduvatest fassaadimaterjalidest eramule;
vee ja kanalisatsiooniseadmete paigaldamise juhendid
nõue turvapiirde konstruktsioonile uues ehitatavas eramus (põranda tasapinnast sissepoole avanevad aknad kukkumiskõrgusega 6m teisel korrusel)
akustika projekteerimise juhendid
KÜ ja kindlustustatud korteri omaniku vaheline vaidlus veelekke kahjustuste korvamise ulatuse üle.

Ülaltoodud kaubamärkidele veel mõningaid kelle vastu novembris enim huvi tunti:
Finnfoam, Styrofoam, Estplast, Danfoss, VELUX, Eskaro, Silikaat, Gyproc, Knauf, Bauroc, Fibo, Paroc, Isover, Rockwool, Knauf Insulation, Technonicol, Delta, Riia Lakid,  Devi, Tyvek, Intello, Fermacell, Marmoroc, Vivix, Cedral, Stonerex, Ardex, Mira, Weber, Aco, Easy Drain, Soudal, Tycroc, wedi, Plexiglas

Detsembrikuu seminarid:
3.12 EHITUSE MAKSUMUS ja EELARVESTAMINE – Veebiseminar.
8.12 Uue ETF-Net kartoteegi praktiline veebikoolitus. Tasuta koolitus.
10.12 EHITUSE KOGURISKIKINDLUSTUS. Riskianalüüs ja riskide maandamine läbi kindlustuse – veebiseminar.