Ehituskeskuse novembri kokkuvõte 2017

Novembris registreeriti Ehituskeskuses 514 külastajat, nende seas

  • 136 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
  • 221 ehitusfirmade esindajat,
  • 95 individuaalehitajat, korteri- ja elamuühistu esindajat,
  • 28 ehitusõppurit,
  • 34 muid huvilisi.

Novembris korraldasime 4 koolitusseminari, nendest ühe koostöös ehitusnäituse partneriga Paroc AS uudsetest soojustamise lahendustest ja muutustest energiatõhususe vastavuse nõuete tõendamisel ning teise koostöös KEN klastriga hoonete sisekliima teemal.

Selle sügise vihmased ilmad põhjustasid elanikele probleeme, kuna vesi kippus paljudes majades keldritesse tungima. Selle murega käisid meie juures nii korterelamu esindajad kui ka eramute omanikud. Mitmed neist kurtsid, et on sunnitud keldrisse sissetuleva vee ära juhtimiseks selleks spetsiaalselt soetatud elektripumpasid pidevalt töös hoidma. Elanike soov oli leida probleemile mingi teine lahendus.

Näitasime kõigile selle murega meie poole tulnutele Lektar Eesti OÜ stendil pakutavaid vundamendi ja sokli hüdroisolatsiooni toimivaid lahendusi. Selgitasime, et üks neist on mõeldud kergema ja teine agressiivsema keskkonna puhul, kus reeglina tegemist kõrge veetasemega pinnases. Probleemi ilmnemisel tuleb välisseina juurest kaevata kuni vundamendi taldmikuni ja vaadata üle millises seisus on välisdrenaaž ning see vajadusel välja vahetada. Peale seda tarvidusel uuendada vundamendi hüdroisolatsioon nii nagu stendil näidatud.

Ehituskeskusesse pöördus firma esindaja, kellel oli plaanis oma bürooruumidesse paigaldada seif. Hoone haldur ei olnud sellega nõus, kuna polnud kindel, et vahelagi seifi raskust välja kannatab. Firma soovis tellida vahelae kandevõimele ekspertiisi ja küsis meilt, sellise teenuse pakkujat. Soovitasime pöörduda Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus on selleks otstarbeks olemas vastavad seadmed ning mille töötajad soovi korral selliseid mõõtmisi ka teostavad.

Ehitajal, kes tegi korterelamus trepikodade remonti, oli järelevalvega tekkinud vaidlus lagede viimistluse osas. Tegu oli eelmise sajandi viiekümnendatel ehitatud  majaga, kus seinte ja lagede tasasuse kvaliteet jättis paljuski soovida. Ehitajalt telliti algselt vaid vigastatud pindade parandusi, misjärel pidi ta trepikodade seinad ja laed üle värvima. Midagi rohkem kokku ei lepitud. Ehitaja tegi sellest lähtuvalt töövõtu pakkumise, mille KÜ heaks kiitis. Hiljem hakkas KÜ poolt palgatud järelevalve nõudma lagede tasasuse parandamist RYL kvaliteedi nõuetele vastavaks. Ehitaja soovis nende nõuetega tutvuda. Viimistlus RYL 2013 annab värvitava pahteldatud pinna tasasuse nõudeks pluss- miinus 3 mm. Selgitasime noorele ehitajale, et ta oleks pidanud objekti esmakordsel ülevaatusel KÜ esindajatega sellest rääkima, et vana maja trepikoja lagede ja seinte pindade tasasus ei vasta tänapäeva nõuetele ning paljalt vigastatud pindade parandamisega ja aukude täitmisega ei ole võimalik neid nõudeid täita. See oleks tulnud ka töövõtu lepingus ära märkida. Ehitaja sai aru oma veast, mille tingis tema vähene kogemus ettevõtjana.

Nord Homes OÜ esindajad otsisid infot lubatud meetodite kohta puidust vertikaalfassaadi jätkamiseks. Tarindi RYL ütleb, et kuni 5m kõrguseni ei tohi puitfassaadi üldse jätkata, kõrgemalt võib seda teha sõrmjätkuga. Soovitasime Nord Homes esindajaile tutvuda ka Puuinfo kodulehel seda teemat käsitleva infoga, kus öeldakse, et võimaluse korral puitfassaadis jätkamist vältida ning äärmisel juhul jätk vertikaalfassaadis teha sedasi, et selle lõikepind oleks kaldega väljapoole. Teise küsimusena huvitas esindajaid saetud okaspuidu fassaadi hooldusvärvimise vahemik, kui see on värvitud tehases ühekordselt vees lahustuva dispersioonivärviga. MaalritöödeRYL 2012 ütleb, et hooldusvärvimist tuleb teha 5-10 aasta pärast. Tehase esindajad mainisid, et neil oli plaanis fassaadis kasutada Vivacolor Villa Aqua värvi. Soovitasime neile Tikkurila esindajatega sellel teemal veel rääkida.

Lõuna-Eesti valla ehitusspetsialist, osaledes Ehituskeskuse seminaril, tundis huvi maanteede müratõkete vastu. Näitasime talle Proplastiku stendil olevat spetsiaalset akrüülklaasi, mida kasutatakse mürabarjäärides. Kuna valla esindajal oli sellel teemal vaidlus Maanteeametiga, siis soovis ta konsulteerida mõne müratõkkeid projekteeriva inseneriga. Andsime talle T&I Insenerid OÜ juhataja kontaktid, kes esines Ehituskeskuse seminaril müratõkete projekteerimise teemal.
Narva-Jõesuu vana puhkekodu hoone rekonstrueerimisel kaasaegseks hotelliks pidi tellija soovil keldrikorrusele tulema bassein koos sauna ja duširuumidega. Narva projekteerija palus meil leida talle juhiseid veekeskuste projekteerimiseks. Pakkusime talle sellekohast juhendit RT kartoteegist. Nähes ACO ja Geberit stendidel olevaid tooteid tutvus ta nendega lähemalt ning võttis tooteinfot käsitlevad lehed kaasa, et neid tellijale tutvustada.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:

Soojustuskrohvimine ja selle kvaliteedinõuded, uuele eramule akende energiasäästlik paigaldus, vana puitpõranda hooldus ja õlitamine, hingavad ja mittehingavad aluskatted ning nende õige paigaldus, kardinate valik katuseakendele, torustike isoleerimine ja nõuetekohane toestus,  vana mööbli värvimine ning selleks sobivad värvid, energiatõhusa kergplokkidest välisseina konstruktiivsed lahendused, tuulduvate fassaadide valikud eramu projektile, vesipõrandakütte paigaldus puitpõrandasse, WC ruumis nõutavad kohad hüdroisolatsiooni ja niiskustõkke paigaldusele, integreeritud ripplaesüsteemi projekteerimine.

Ülaltoodud kaubamärkidele lisaks veel need, kelle vastu novembris enim huvi tunti:

Finnfoam, Styrofoam, Isotex,  Danfoss,  Fakro, VELUX, Eskaro, Sadolin, Vivacolor, Silikaat, Marmoroc,  Gyproc, Knauf, Stonerex, Vivix, Rockwool, Paroc, Isover, Knauf Insulation, Cedral, Tremco illbruck, Soudal, Easy Drain, Aeroc, Fibo, Technonicol, Delta, Gyptone.

12.12.2017 avame uuendatud Ehituskeskuse veebi www.ehituskeskus.ee,

Detsembrikuu seminarid:

5.12 Korterelamute tervikrekonstrueerimine

7.12 ETF-Net veebikartoteegi praktiline koolitus (tasuta)