Ehituskeskuse septembri kokkuvõte 2018

Eesti Ehituskeskuse püsinäitusel registreeriti septembris 509 külastajat, nendest
arhitekti, inseneri-projekteerijat 104 ,
ehitusfirmade esindajaid 182,
individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistu esindajaid 98,
ehitusõppureid 58,
muid huvilisi 67

 

Septembris külastasid Luua Metsanduskooli õpilased Ehituskeskust koos juhendajaga. Andsime ülevaate Ehituskeskuse tööst ja siin leiduvatest infomaterjalidest, mida nad oma tulevases töös kasutada saaksid. Õpilased tutvusid ka ehitusnäitusega.

Neeruti mõisa veinikeldri väljaehitamisel olime abiks projektis osalevale ehitusjärelevalvele. Veinikelder plaaniti ajalooliselt vanasse jääkeldrisse, kus kaarjad laed tuli pinnasest tuleva vee eest hüdroisoleerida, kuna omanik soovis need hilisemalt kaunistada laemaalingutega. Seetõttu vajati lahendust, mis kaitseks konstruktsiooni hüdrostaatilise vihmavee surve eest. Projekteerija pakutud lahendus tekitas ehitusjärelevalves mõningaid küsimusi, millele ta ammendavaid vastuseid polnud saanud. Kõigepealt tutvus ta survehüdroisolatsiooni RT juhendiga. Lisaks näitasime Lektar Eesti stendil lahendust sellise olukorra puhuks, millest järelevalve tegi ka pildi. Tehniliste üksikasjade osas soovitasime tal võtta ühendust Lektar Eesti OÜ esindajaga.

Lammikivist peatselt valmivale eramule jäiga toruga päikesetunnelit sooviv omanik tuli Ehituskeskusesse toote kohta infot küsima. Eramu katusekatteks oli tellitud RUUKKI Classic. Tööd katuse paigalduse osas pidid algama lähiajal. Tutvustasime VELUX painduva toruga päikesetunnelit. Lisasime, et jäiga tunneli puhul on võimalik valida toru läbimõõtude 35 cm või 25 cm vahel ja selle pikkust võib suurendada kuni 6 meetrini.
Järgmisel päeval tuli sama mees uuesti ja ütles, et soovib lisaks päikesetunnelile paigaldada katusele lamekatuseakent. Selgus, et eramu projektipõhine katusekalle oli 10 kraadi. Mainisime, et sellisel juhul tuleb tal valida ka lamekatuse päikesetunnel.
VELUX ei paku lahendust lamekatuseakna paigaldamiseks valtsplekkkatusesse. Võtsime ühendust Jaan Järvega, kuna meil oli varasemast teadmine, et ta on seda teenust oma klientidele pakkunud. Paigaldustöö pakkumisele saime positiivse vastuse ning edastasime Jaan Järve kontaktid kliendile.

Olime abiks uude korterelamusse korteri ostnud perele, kes avastasid, et duširuumi põrandal puudusid kalded trapi suunas ja vesi jäi peale duši kasutamist põrandale seisma. Teavitanud sellest arendajat, said nad vastuseks, et uksepakk peatab vee edasitungimise teistesse ruumidesse ning põrandaküte kuivatab põrandale koguneva vee.
Sisetööde RYL 2013 käsiraamat ütleb selgelt, et märgades ruumides peab põranda kalle olema selline, et vesi valguks takistusteta põranda trappi. Tuuakse välja ka põranda nõutav kalle, mis on vähemalt 1:100 ja trapi ümber umbes 0,5m raadiuses 1:50.
Pereisa lubas arendajale selle info edastada ning nõuda, et vastavad parandused saaksid tehtud.

Vanemat Narva tuhaplokkidest ehitatud maja fassaadi soojustada soovinud omanik palus infot, millised oleksid talle selleks sobivamad lahendused. Näitasime talle soojustamise ja fassaadi viimistluse näidiseid stendidel Bauroc ja Fibo. Soojustusmaterjalidest pakkusid talle huvi kivivill, klaasvill, EPS ja XPS. Tuulduvatest fassaadidest andsime talle ülevaate Vivix, Marmoroc, Stonerex, Cedral, Aquapanel ja Silikaat toodetest.

Lisaks eelmainituile veel mõned teemad mille vastu külastajad huvi tundsid:
juhised tänavakivide paigalduse kvaliteedi hindamiseks, krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemide pakkujad meie ehitusturul, märgade ruumide nõuetekohane ehitus ja selleks sobivad materjalid, materjalide valik rõdupiirete vahetuseks korterelamus ja ohutu piirde kõrgus, kehtivad nõuded ehitamise täitedokumentatsiooniks, põranda renoveerimine isevalguvate tasandussegudega, nõuetekohane metallkonstruktsiooni poltliidete katsetamise kord, katuse turvavarustus ja selle paigalduse kvaliteet, materjalide valikud korterelamu lamekatuse lisasoojustamiseks ja katusekatteks, asfaltkatte remonditööde kvaliteet ja kaevuluukide lubatud kõrgus ning vihmaveerennide paigalduse kvaliteet, tulekaitsevõõbad puidule, korstnapitsi renoveerimine.

Lisaks ülalmainituile kaubamärgid mille vastu enim huvi tunti:

Aco, Mea,  Fakro, Danfoss, DEVI, Finnfoam, Styrofoam, Knauf, Knauf Insulation, Eskaro, Riia Lakid, Liimpuit, Omatalo, Triso, Aluthermo, Plexiglas, Renolit, Makrolon, Vario, Intello Plus, Tycroc, wedi, Tremco illbruck, Soudal, Weckman, Mathiostone, Ardex, Mira, weber,  Fermacell, Holzprof, Geberit, Easy Drain, Paroc, Rockwool, Isover, Technonicol, Protan, Puidukoda.

Ehituskeskuse oktoobrikuu seminarid:
04.10 Soojustusvilla turuolukord Eestis. Paroci uued tooted ja lahendused. Uued tuleohutusnõuded. Elukeskkond. Tasuta seminar.
11.10 Standardi EVS 812-7:2018 uustöötluse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ tutvustus.
16.10 Energiatõhus soojustamine ja Aluthermo peegelduvad tooted. Tasuta seminar.
18.10 KATUSE- ja FASSAADIPÄEV Tartu Ehitusmessil. Uued standardid ja tootelahendused.
19.10 Tartu Ehitusmessil Standardi EVS 812-7:2018 uustöötluse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ tutvustus.
20.10 Tartu Ehitusmessil: Kaasaegsete ehitusmeetodite rakendamise praktikatest. Tasuta seminar.

23.10 korraldab Puumarket Ehituskeskuses oma klientidele koolituspäeva.
Ehitusnäituse eksponentidest esinevad ettekandega Knauf Tallinn UÜ, Saint-Gobain Ehitustooted AS ja Puidukoda OÜ esindajad.