Ehituskeskuse suvekokkuvõte 2017

Ehituskeskus oli avatud kõikidel suvekuudel.

Suvel külastas meid 725 huvilist, mis omakorda kuude lõikes jagunes: juuni 243, juuli 225, august 257.

Kokku oli

  • arhitekte-insenere, projekteerijaid 162
  • ehitusfirmade esindajaid 257
  • individuaalehitajaid, korteri-ja elamuühistute esindajaid 129
  • ehitusõppureid 68
  • muid huvilisi 109

Ehituskeskuse püsinäituse väljapanekut laiendas ACO Nordic OÜ lisades olemasolevale välisdrenaaži toodete stendile duširennide stendi. ACO duširennide ja trappide kataloogist leiavad endile häid ideid vannitoa kujundamiseks nii sisearhitektid kui ka eratellijad.

Juunis olime abiks arhitektibüroole, kes otsis juhendmaterjale murukatuste projekteerimiseks. Kuna olime hiljuti ETF Net kartoteeki soome keelest tõlkinud kolm uut juhendkaarti murukatuste projekteerimiseks, siis näitasime neid arhitektile. Tutvudes nendega lähemalt, tõdes arhitekt, et need on hästi koostatud juhendid ja neile suureks abiks eelseisvat tööd arvestades.
Ühe Tallinna põhikooli esindaja käis Ehituskeskuses ja küsis juhiseid kipsist kergvaheseina ehitamiseks, sooviga õpetajate toa helipidavust parandada. Näitasime kooli töötajale Knauf tootekausta, kust leiab mitmeid konstruktsioonilisi lahendusi vahesina ehitamiseks koos helipidavuse näitajatega. Lisaks soovitasime tal tutvuda Gyproc kodulehel leiduva paigaldusjuhendiga, kus sellekohane info on samuti saadaval.
Vilcon Ehituse töödejuhataja otsis RYL käsiraamatutest nõuet piirnevate seinte täisnurksuse kohta. Neil oli ehitatava korterelamuga seoses selles küsimuses alltöövõtjaga tekkinud vaidlus. Sisetööde RYL 2013 ja Maalritööde RYL 2012  käsiraamatutest leiab pahteldamise tasasuse nõude, mis ütleb, et piirnevate konstruktsioonidega seinapinna lubatav hälve on pluss-miinus 2mm. TarindiRYL 2010 käsiraamat annab nõuded valmis betoonelementide paigaldusele ja krohvitöödele koos lubatud hälvetega. Nende kõigi nõuete koosmõjul saadaksegi tulemus, mis vastab ligilähedaselt täisnurgale piirnevate seinte puhul.

Ehitusjärelevalve esindaja ei olnud rahul ehitaja poolt akende paigaldusega korruselamu soojustatud fassaadi, kuna avastas seal mitmeid külmasildu ning oli sunnitud tööd peatama. Ta palus meilt sellekohast infot, et seda siis ehitajaga jagada ja nõnda olemasolevad vead parandada. Andsime talle meie eksponentide tootjapoolse tehnilise info kaubamärkidelt Rockwool (Red Air LINK) ja Tremco illbruck (VWMS). Täpsustavate küsimuste puhul, kui neid peaks tekkima, palusime võtta ühendust tootja poolse esindajaga Eestis.
Seoses akende vahetusega täheldasime suvel veel teisigi juhuseid, kus aknapaigaldajad ei ole teadlikud aknapaigalduslintide kasutusest. Energiatõhususe seisukohalt on aknapaigalduslindid olulised, kuna hoiavad ära paigaldusvahu niiskumise, mis omakorda põhjustab selle soojapidavuse languse. Mitmel juhul lõikasime Soudal AS stendilt aknapaigalduslintidest asjast huvitatuile juppe kaasa.
Olime abiks eramu ehitamist alustavale omanikule, kes kavatses tööd suures osas omal jõul teostada. Kuna maja vundament oli planeeritud Fibo plokkidest, siis näitasime talle weber stendi, kus võimalik tutvuda Fibo taldmikuplokile laotud seinakonstruktsiooniga. Weber tootekaustast saime lisaks tehnilist infot vundamendi sõlmkonstruktsioonist ja kergkruusa kasutamise kohta vundamendi ehitamisel. Geotekstiilkangast, millega kergkruus muust täitekihist eraldada, soovitasime küsida Lektar Eesti OÜ-st, kuna nende tooted on tuntud hea kvaliteedi poolest.

Meie poole pöördus Viimsi elanik, kes oli uusarenduse käigus soetanud endale sinna korteri. Kaheaastase garantiiaja kestel märkas ta, et vannitoas olid kalded ehitatud valesti, mistõttu peale duši kasutamist kogunes vesi seinanurkadesse. Andes sellest ehitajale teada, sai ta vastuseks, et muretsemiseks polevat põhjust, kuna põranda ja seinapiirdes olev silikoon hoidvat ära kõik võimalikud veekahjustused. Küsimusele, kas vannitoa seintes kasutatud värv oli ikka niiskuskindel, soovitas ehitaja helistada maalritöid teostanud firmale ja uurida asja sealt.
Näitasime omanikule ETF kartoteegis olevat märgade ruumide ehitamise juhendit, kus põranda kalded trapi suunas eraldi nõudena välja toodud. Korteri omanik lubas võtta ühendust ehituseksperdiga, kes asjade seisu üle vaataks ja selle kohta akti koostaks, et saaks nõuda ehitajalt ilmnenud puuduste kõrvaldamist.

Ülaltoodutele lisaks mõned teemad mille vastu meie külastajad huvi tundsid.

KÜ ja ehitaja vaheline vaidlus krohvitud fassaadi kvaliteedi nõuete osas, milles ebatasasused tellingute kinnituskohtades; juhendid kooliruumide ja spordirajatiste tribüünide projekteerimiseks; nõuded aurutõketele RYL käsiraamatutes; laste mänguväljakute projekteerimine; lamekatuse parapeti lahendus ohutuse nõuetest lähtuvalt; kergploki müüritis ja selle vuugipaksuse tolerantsid; sisetöödel valmis seinte ja lagede pahteldamise kvaliteedi nõuded ja õige pahtli valik vastavalt koormusklassile; vannitoa remont korterelamus; materjalide valik koos tootjapoolse tehnilise infoga eramu pööningukorruse eluruumideks väljaehitamiseks; juhendid kivi- ja puitfassaadide värvimiseks; õuemööbli õlitamine ja selleks sobiv toode; sadeveerenni valikud eramu autovarjualuse kergliiklusteele; olemasolevale majale terrassi juurdeehitamine; juhendid piirdeaia ehitamiseks; küttesüsteemi renoveerimine korterelamus; uue eramu puhul fassaadimaterjalide valik.

Lisaks ülalmainitutele kaubamärgid, kelle toodete vastu enim huvi tunti:

Protan, Liimpuit, Triso, Danfoss, DEVI, Sadolin, Eskaro, Vivacolor, Mathiastone, Isotex, Isoplaat, Knauf Insulation,  Paroc, Plexiglas, Makrolon, Aluthermo, Marmoroc, Stonerex, Vivix, Omatalo, Silikaat, Toimex Oy, Aurubis, Tycroc, wedi, MIRA, Isover, Soudal, Finnfoam, VELUX, Fakro, Technonicol, Intello, Fermacell, ACO, MEA, Eesti Puitmajaliidu majad, RUUKKI, Weckman, Shinglas, Eternit, Bauroc, weber, Aquapanel, Leku, Delta, Geberit, Izopanel, Ardex.