Ehituskeskuse suvekokkuvõte 2018

Ehituskeskus oli avatud kõikidel suvekuudel. Suvel külastas meid 703 huvilist,
mis omakorda kuude lõikes jagunes: juuni 231, juuli 225, august 247.
Kokku oli

arhitekte-insenere, projekteerijaid 152
ehitusfirmade esindajaid 248
individuaalehitajaid, korteri-ja elamuühistute esindajaid 123
ehitusõppureid 61
muid huvilisi 119

Juunis olime abiks Arhitekti- ja Inseneribüroole ARX, kes ühe büroohoone projektiga seoses otsis päikesekaitsežalusiide pakkujaid Eestis. Meie eksponendi Purso Oy tootekataloogist leiab alumiiniumist žalusiide lahendusi fassaadidele, mis sobivad nii renoveeritavatele kui ka uutele hoonetele. Andsime arhitektile Felistra OÜ kontaktid, kes on Purso Oy toodete esindaja Eestis.
Riiklikult tunnustatud ehitusekspert Ülo Lainsalu pöördus meie poole kahe vaidluse puhul, kuhu teda oli kaasatud. Ühel juhul teostas ta ekspertiisi betoonpõrandale, kus tellija ei olnud rahul pragudega, mis lühikese aja  möödudes sinna tekkisid. Mai lõpus ilmunud Eesti Betooniühnigu  „BÜ7 Betoonpõrandad“ eestikeelne juhend annab põhjaliku info kvaliteetse põranda projekteerimiseks ja ehitamiseks, millest ekspert ka endale vajalikku infot leidis.
Teisel objektil vaidlesid hoone tellija ja AS Betoneks. Tellija väitis, et Betoneksi poolt  tarnitud betoonelementidel värvi nake betoonalusega oli ebapiisav. Reklamatsiooni põhjuseks oli elementide paigaldusel tõmmitsate poolt tekitatud värvikahjustused. Need sai hiljem küll parandatud, kuid tellija ei soostunud maksma Betoneksile lepingujärgset summat. Ekspert tundis huvi, kas meil on informatsiooni värvinakke tugevuse testimise kohta. Kuna MaalritöödeRYL 2012 seda teemat ei käsitle, võtsime ühendust Meelis Tartoga Tikkurila koolituskeskusest, kes soovitas selleks kasutada rahvusvaheliselt aktsepteeritud „cross- cut & pull-off“ testi. Hiljem kuulsime eksperdi käest, et testi tulemused osutusid Betoneksile soodsaks.
Paasiku 14 KÜ esindaja  palus meilt infot seoses käimasoleva vuukide remondiga nende maja fassaadis. KÜ juhatus tellis kolme- nelja aastase vahega juba mitmendat korda vuukide remondi. Elanikud soovisid teada, kas selline sage remonditööde vajadus on ikka õigustatud. Ehituskeskuses tutvustasime KÜ esindajale RT juhendit  „Fassaadielementide vuugitarindus“, kus käsitletakse ka vuukide remonti. Vastavalt juhendile peaksid nõuetekohaselt remonditud vuukide eluiga olema 15 aastat, misjärel vuugimastiks kaotab oma elastsusomadused.
Küsimuse peale, kas me oskame soovitada mõnda head vuugimastiksit, tutvustasime KÜ esindajale meie eksponentide Tremco illbruck Oy ja Soudal AS tooteid Dymonic ja Soudaflex. Omalt poolt kinnitasime, et tegemist on kvaliteetsete toodetega, mida on meil Eestis juba pikka aega edukalt kasutatud.
Timo Houses OÜ peainsener tellis Ehituskeskuse kaudu RIL 205-1-2017 juhendi puitkonstruktsioonide projekteerimiseks. Raamatule järgi tulles tutvus ta ka meie ehitusnäitusel olevate toodetega. Vestluse käigus selgus, et Timo Houses kasutab oma põhjamaadesse eksporditavate majade puhul niiskete ruumide konstruktsioonides Fermacell plaati, viimasel ajal ka Mira veetõkkelahendusi aurutõkkekangaga. Insenerile hakkasid silma ka Wedi ja Tycroc  plaadid, mille omadustest ja nende kasutamise võimalustest andsime talle ülevaate.

 

Ehitaja, kes sai tellimuse kolme eramu püstitamiseks, soovis saada infot toimiva radoonitõkke lahenduste kohta, kuna majad pidid tulema piirkonda, kus radoonitase oli tavapärasest kõrgem. Ütlesime ehitajale, et hetkel kehtib Eestis standard „EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“, kust saab ehitamiseks vajaliku teabe. Meie näituse eksponendi Lektar Eesti OÜ tootevalikus leidub kvaliteetseid radoonitõkkekilesid kaubamärkidelt LEKU ja DELTA ning soovitasime ehitajal nende materjalide kohta täpsemat infot küsida Lektar Eesti OÜ-st.
Nõmme ja Pääsküla piirile uut eramut kavandav krundi omanik soovis saada ülevaadet materjalidest millest oma tulevane maja ehitada. Küsimuse peale kas ta eelistab puit- või kivimaja, ei olnud tal kindlat seisukohta. Puitmajadest soovitasime tal tutvuda Eesti Puitmajaliitu kuuluvate tootjate majadega ning samuti Omatalo majade valikuga, mida Eestis esindab Soome Maja OÜ. Kivimajade puhul vaatasime näitusel olevaid Bauroc ja Fibo plokkide stende, kus näeb mõlemate kaubamärkide välis- kui ka vaheseinte lahendusi. Katuse materjalidest andsime ülevaate RUUKKI,  Weckman, Eternit, Technonicol kaubamärkide toodetest. Kuna maja pidi tulema pooleteistkordne, siis soovitasime kliendil tõsiselt mõelda VELUX või Fakro katuseakende peale, kuna sel juhul langeb ära vajadus kalli vintskapi ehitamiseks.

Ülaltoodutele lisaks mõned teemad mille vastu meie külastajad huvi tundsid.
Puittreppide kvaliteedinõuded, juhendid puitterrassi ehitamiseks, korteri välisukse värvipinna kvaliteet lähtuvalt MaalritöödeRYL  2012 nõuetest, juhend hoone värvkatte seisukorra hindamise määramiseks, aurutõkkekilede ja soojustusmaterjalide valikud puitkarkassist eramu ehitamisel, õueala kvaliteedi klass 4 ja sellele esitatavad kvaliteedi nõuded ning sobivad katendimaterjalid, toimiva vundamendi hüdroisolatsiooni ja drenaaži lahendus ja selleks sobivad materjalid põhjaveest allapoole jääva vundamendi puhul, juhend pööratud katuse ehitamiseks liiklusega alale, 150 kohalise kohviku-ööklubi projekteerimine ja selleks leiduvad juhendid, vannituppa põrandakütte paigaldus koos peegeldava soojustusega, pahtelduse tasasuse nõuded aknapõskedes, Silver EPS 60 ja EPS 120 plaatide kasutamine fassaadide ja soklite soojustamisel, vannitoa disaini lahendused ja sinna sobivad tooted, nõuetekohased põrandatalade vahekaugused OSB plaatide paigaldamisel, materjalide valik kasvuhoone ehitamiseks, sobiva tooni valik puitfassaadi hooldusvärvimiseks, tuulduvad fassaadikatted fassaadi lisasoojustamisel, nõuetekohane rõdupiirete kõrgus korruselamutes.

Lisaks ülalmainitutele kaubamärgid, kelle toodete vastu enim huvi tunti:
Protan, Liimpuit, Triso, Aluthermo, DEVI,  Eskaro, Vivacolor, Riia Lakid, Mathiostone, Isotex, Isoplaat, Knauf Insulation,  Paroc, Plexiglas, Makrolon, Aluthermo, Marmoroc, Stonerex, Vivix, Silikaat, Toimex Oy, Aurubis,  Isover, Soudal, Finnfoam, Vario, Intello, ACO, MEA,  Aquapanel, Geberit,  Ardex, Easy Drain, Geberit,

Septembris toimuvad seminarid:
20.09 Hea ehitustava kohtupraktikas
27.09 Poorbetoonist seinapaneelid hoonete välis- ja tuletõkkeseintes. Projekteerimine ja ehitamine (tasuta seminar)
Lisaks korraldab meie eksponent Ardex Oy 14.09 tasuta märgruumide ehitamise õppepäeva.