Ehituskeskuse veebruari kokkuvõte 2018

Veebruaris registreeriti Ehituskeskuses 431 külastajat, neist

• 96 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
• 184 ehitusfirmade esindajat,
• 73 individuaalehitajat ja korteri- elamuühistute esindajat,
• 37 ehitusõppurit,
• 41 muud huvilist.

Ehituskeskuse püsinäitusega liitusid kaks ettevõtet Tilts Eesti Filiaal OÜ ja Puidukoda OÜ.

Tilts ettevõte on kogu Baltikumis ja loode Venemaal tuntud sildade, viaduktide ja muude rajatiste projekteerijana ja ehitajana nii sõidu- kui ka raudteedel. Kataloogid firma poolt pakutavatest teenustest ja referentsidest leiab nüüdsest ka Ehituskeskusest.
Puidukoda OÜ höövlitööstus asukohaga Karksis on Prantsuse kapitalil põhinev ettevõte, mis toodab ja turustab kõrgema lisandväärtusega höövelmaterjali (kuusk, mänd ja siberi lehis). Puidukoda OÜ stendil näeb põnevaid erinevalt viimistletud välis- ja sisevoodrilaudu ning   põranda- ja terrassilaudu.

Oma stendi uuendas Purso Oy vahetades välja sissepoole avanevad alumiiniumist aknad soojapidavamatega LK90 ECO sarjast, mille soojapidavuse näitajad Uw=0,66 W/m2K. Samuti pandi stendile välja alumiiniumist rõduuks sarjast LK90H, mille soojapidavus on Uw=0,90 W/m2K.

Veebruaris korraldasime Ehituskeskuses kaks koolitusseminari, millest esimene käsitles lähtuvalt Ehitusseadustikust praegu aktuaalset teemat 2018 a. rakenduvatest nõuetest ehitusspetsialistidele. Teine seminar oli muudatustest Betooniühingu juhendis BÜ2 ja talvisest betoneerimisest lähtuvalt Betooniühingu juhendist BÜ6. Sama seminari raames külastati ka Tallinna Lennujaama parkimismaja ehitusobjekti, kus tutvuti betoonitöödega. Mõlema seminari vastu oli huvi suur. Betooniseminaril osales 175 kuulajat. Veebruaris toimunud seminaridest võtsid osa ka paljud ehitusspetsialistid Ida-Virumaalt, kes enne siin ei olnud käinud. Neile pakkus suurt huvi ehitusnäitus, millega nad põhjalikult tutvusid.

Olime abiks projekteerijale, kes otsis infot seoses ühe Nõmmel asuva eramu laiendamise projektiga. Teda huvitas kiviprofiiliga plekk-katus, kuna kliendi soov oli saada laiendusele katus, mis ühtiks visuaalselt vanema osaga. Projekteerija tutvus meie näituse eksponentide stendidega Weckman ja Ruukki. Viimase stendilt leidis ta endale juhendi kiviprofiilide paigalduseks, mis aitasid teda ka katuse projekteerimisel.
Eramu omanik, kes kavatses oma maja väljastpoolt lisasoojustada, tundis huvi, kui palju peavad kivivilla plaadid mõõdus olema suuremad roovituse vahele jäävast vahest. Kuna kliendil oli varutud teatud kogus Paroc villa, siis lähtuvalt nende soovitusest ütlesime, et plaatide mõõtmed peavad olema 2-5mm suuremad karkassi vahele jäävast mõõdust.
Fassaadimaterjalina kavatses klient kasutada saetud lauda. Sellega seoses tundis ta huvi, kuidas toimub vertikaalse fassaadilaua paigaldus, millele vastuse leidsime RT puitfassaadide juhendkaardist ja Puuinfo soovituslikest juhenditest. Fassaadivärvi puhul puudus omanikul eelistus, kas kasutada vesialuselist värvi või lahusepõhist õlivärvi. Seetõttu andsime talle teemaga tutvumiseks meie stendidelt vastavad toodete infolehed kaubamärkidelt Eskaro, Vivacolor ja Riia Lakid.
Viimsi korterelamu rekonstrueerimise käigus oli ehitaja rõdu põrandad katnud laudadega, et rõduuksest oleks mugavam välja astuda. Seejuures oli rõdu piirdekõrgus jäänud muutmata ja ehitaja ei soovinud seda ka teha. Ehitaja poolt kaasatud ehitusekspert soovis täpsustada ohutuspiirde kõrgusele esitatavaid nõudeid. Seda teemat käsitlev RT kartoteegis leiduv juhend ütleb selgelt, et sõltumata kukkumiskõrgusest on minimaalne terrassi- ja rõdupiirde kogukõrgus korterelamutes 1000mm. Peale rõdude laudkattega katmist jäi nende piirdekõrguseks 800mm, mis selgesti jäi alla ohutuse miinimumnõutele.
Murastes endale majakarbi ostnud ja selle lõpuni ehitanud noor pere, avastas mõne aja möödudes, et välisseina tekkis hallitus. Nende poolt palgatud ehitusekspert lasi seina avada, kus selgus, et välisseinas puudus seestpool aurutõkkekile. Puitkarkassist majakarp oli soojustatud mineraalvillaga ning väljastpoolt jäigastatud OSB plaadiga. Fassaad laoti hiljem tellisest. Kuna OSB plaat praktiliselt ei lase auru läbi, tekkiski hallitusele arenemiseks sobiv keskkond. Majakarbi ehitanud firma kaevati kohtusse. Kohtunikule ekspertiisiakti koostanud ehitusekspert käis Ehituskeskuses, et tutvuda ehitusfüüsikast lähtuvalt puitkarkassist seinakonstruktsiooni juhenditega.
Selle teemaga seoses avastas ta Ehituskeskuse näituselt enda jaoks uued aurutõkke materjalid kaubamärkidelt Intello ja Vario, mille infolehed ta põhjalikumaks tutvumiseks kaasa võttis.

 

Kärdlasse endale eramut ehitada plaaniv klient otsis infot, kuidas teha õigesti vundamendi hüdroisolatsioon ja soojustamine ning millised oleksid selleks sobivad materjalid. Andsime ülevaate selleks sobivatest toodetest kaubamärkidelt Finnfoam, Styrofoam ning Estplast. Samuti pakkus talle huvi Lektar Eesti stendil olev vundamendi ja sokli hüdroisolatsiooni lahendus.
Lasnamäel 70. aastatel ehitatud paneelmaja KÜ juhatuse liiga soovis infot, kuidas saaks trepikojas vanu betoonist trepiastmeid renoveerida, millesse olid tekkinud augud ja kohati tükid ära tulnud. Soovitasime kasutada selleks otstarbeks meie eksponentide tootevalikus leiduvaid parandussegusid kaubamärkidelt Mira, weber ja Ardex.

Veel mõned teemad mille vastu huvi tunti:
Juhendid puidust terrassi ehitamiseks eramule, juhendid sauna projekteerimiseks, sobivad küttekaablid talviseks betoneerimiseks ja kuidas teha betooni järelhooldust, eramu kergvaheseina ehitamine lähtuvalt akustika nõuetest, korterelamus vana vannitoa renoveerimine koos põrandakütte paigaldusega, meie turul pakutavad fassaadisüsteemid ja kaasaegsed soojustusmaterjalid (Kalamaja korteriühistute esindajate külastus ICC Eesti MTÜ raames).

Ülalmainituile veel kaubamärgid, mille vastu enim huvi tunti:
Eternit, Marmoroc, Stonerex, Vivix, Cedral, Eskaro, Vivacolor, Gyproc, Knauf, Knauf Insulation, Makrolon, VELUX, Fakro, Protan, Isoplaat, Technonicol, Toimex, Mathiostone, Danfoss, Devi, Soudal, Fermacell, Aluthermo, Triso, Delta, Paroc, Isover, Rockwool, Purso, Tremco illbruck

Ehituskeskuse seminarid märtsis:
7.03 HAURATON sademevee äravoolusüsteemid tsiviil- ja maastikuehituses ning spordirajatistel. Tasuta seminar
8.03 Kaldkatuse päev
15.03 25 aastat ehitusinfo teenistuses. Seminar korraldatakse
ET Infokeskuse AS 25 tegevusaasta raames.
20.03 ROCKWOOL tuleohutustarindid ja DuPont Tyvek hoonete ilmastikukindlad lahendused. Tasuta seminar
20.03 ROCKWOOL tuleohutustarindid ja DuPont Tyvek hoonete ilmastikukindlad lahendused. Tasuta seminar
22.03 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri koht tänapäevas – uued väljakutsed ning kuidas nendega toime tulla.
27.03 Tänapäevased KVJ süsteemid, nende mõju energiatarbimisele ja liginullenergiahoonete nõuete täitmisele.