Ehituskeskuse veebruari kokkuvõte 2019

Veebruaris registreeriti Ehituskeskuses 379 külastajat, neist
98 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
149 ehitusfirmade esindajat,
87 individuaalehitajat ja  korteri- elamuühistute esindajat,
26 ehitusõppurit,
19 muud huvilist.

Veebruaris korraldasime Ehituskeskuses koolitusseminari Akustika roll klaasfassaadide projekteerimisel, mis lõppes Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdisaali objekti külastusega.

Veebruari lõpus lisandus ehitusnäitusele uus BIRCO sadeveerennide stend, mida esindab Safedrain OÜ.

Tänu meie soodsale asukohale kesklinnas oli Ehituskeskus mitmel korral kooskäimise kohaks töös olevate projektide arutamisel.
Noorte arhitektide meeskond, kes võitis Viiratsisse planeeritava Viljandi vallamaja projekteerimise konkursi, kogunes Ehituskeskusesse, et arutada eelprojektis üles kerkinuid küsimusi. Täpsustati hoone konstruktiivseid detaile, välisvalgustuse ja energiatõhususega seotud küsimusi. Vaadati üle ka sisedisaini lahendused.
Peale koosoleku lõppu tutvusid arhitektid meie näitusega. Kuna vallamaja hoone teine korrus oli projekteeritud puidust, siis hakkas arhitektidele silma Puidukoda OÜ stend, mille toodetega nad lähemalt tutvusid.
Energiatõhususe aspektist lähtuvalt näitasime arhitektidele kaubamärkide Soudal ja Tremco illbruck akna paigalduse süsteeme. Huvi pakkus ka illbruck VWMS profiil, mis võimaldab aknad hoone fassaadi lisasoojustamisel seestpoolt 140-200 mm väljapoole tuua.
Sisedisaini toodetest tutvusid arhitektid Geberit seina sisse jääva wc loputuskasti ning seda tööle rakendava loputusplaadiga. Täiesti uueks ja põnevaks tooteks osutusid Easy Drain seinanišid. Duširennidest oli arhitektidel info juba olemas, küll võtsid nad kaasa ACO ja Easy Drain kataloogid hinnakirjadega.
Ehituskeskusesse tulid uue eramu projektiga seoses tellija, arhitekt ja projekteerija, et täpsustada projekteerija töömahud. Enne kohtumist tegime tellijaga ringkäigu meie ehitusnäitusel ja tutvustasime antud projektile sobivaid tooteid. Tema soov oli ehitada maja kergplokkidest, mistõttu tundis ta huvi Bauroc ja Fibo toodete vastu. Näitasime mõlema kaubamärgi stende, kus ka fassaadilahendused näidistena olemas. Hiljem arutasid tellija, projekteerija ja arhitekt projektiga seonduvaid küsimusi. Arhitektil oli valminud esialgne eskiis, mida ta asjaosalistele tutvustas. Lisaks käsitleti madalvundamendi võimalikke valikuid, lähtuvalt geodeesia uuringust saadud andmetest.
Tallinna Tehnikakõrgkooli III kursuse tudengid koos õppejõuga külastasid Ehituskeskust. Õppejõu soovil tutvustasime tulevastele ehitusspetsialistidele ETF Net kartoteegi sisu ja selle kasutamise võimalusi. Õppejõud rõhutas tulevastele inseneridele kartoteegis leiduvate mudelprojekteerimise juhendite olulisust, kuna just mudelprojekteerimisel valmivad tänapäeval enamus riiklikult tellitud objektid.
Samuti rõhutasime tudengitele RYL kvaliteedi nõuete tähtsust tellija ja töövõtja vahelise lepingu puhul, mis mõlema poole jaoks riske maandab.
Hiljem tutvusid tudengid ka Ehitusnäitusega.

Ülalmainituile veel kaubamärgid, mille vastu enim huvi tunti:
Eternit,  Marmoroc, Stonerex, Vivix, Cedral, Eskaro, Riia Lakid,  Gyproc, Knauf,  Knauf Insulation, Makrolon, VELUX, Fakro, Technonicol, Mathiostone, Danfoss, Devi, Fermacell, Aluthermo, Triso, Paroc, Isover, Rockwool, Purso, Estplast, Finnfoam, Styrofoam, Orima, RUUKKI, Plastmo

Ehituskeskuse seminarid märtsis:
11.03 BIRCO sadeveerennid ekstreemsetele koormustele, I-Tüüp paigaldusviisi eelised. Tasuta seminar
14.03 Tehisobjektide sidumine ümbritsevasse maastikku.
19.03 Tuletõkkeläbiviikude projekteerimine ja paigaldus. Tasuta seminar
21.03 Neljas tööstusrevolutsioon betoneerimise tehnoloogias
29.03 EHITUSKLAAS – ohutus ja turvalisus. Standardid, klaasiliigid ja -tooted  projekteerimiseks ja ehitamiseks