Ehituskeskuse veebruari kokkuvõte 2020

Veebruaris registreeriti Ehituskeskuses 411 külastajat, neist
106 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
163 ehitusfirmade esindajat,
82 individuaalehitajat ja  korteri- elamuühistute esindajat,
29 ehitusõppurit,
31 muud huvilist.

Oma stendi uuendas Erek OÜ, pannes välja uuenenud erinevates värvitoonides Marmoroc Baltic fassaadikatte. Muudatusi on vana stendiga võrreldes ka fassaadi lisasoojustuse konstruktsioonis, kus tuuletõkkepaberi asemel kasutatakse kipsist tuuletõkkeplaati. Lisaks on nurgast avatuks jäetud sokli sõlm, mis võimaldab näha, kuidas toimub tuulutus fassaadikatte taga.

Veebruaris korraldasime 5 koolitusseminari. Nendest kaks toimusid teemal „Ilmastiku- ja tulekindel hoone“ koostöös Puukeskusega Tartus ja Tallinnas Ehituskeskuses. Saint-Gobain Ehitustooted korraldas meie kaasabil seminari Alatskivi lossis teemal „Saint-Gobain kaasaegsed ja mugavad ehituslahendused“.

Olime abiks arhitektidele ehitusjärelevalve poolt uue Laagri spordihoone projektis toodud märkuste osas. Maastikuarhitekt soovis infot sinna paigaldatava õuemööbli hooldusvärvimise kohta. Vastuse leidis ta MaalritöödeRYL 2012 käsiraamatust. Sama objektiga seoses leidsime BOA Arhitektidele neile vajalikud fassaadide infomaterjalid.
Projekteerija, kellele oli tellimus tulnud Bauroc eramu projekteerimiseks, soovis näha Ehituskeskuses olevat Bauroc stendi. Peale tutvumist, soovitasime projekteerijal tulla märtsis Ehituskeskusesse Bauroc AS poolt korraldatavale seminarile, mille peamiseks sihtrühmaks on just projekteerijad ja arhitektid.
Paariselamu boksi soetanud omanik soovis tutvuda Viimistlus RYL 2000 kvaliteedinõuetega, kuna sellele viitas ehitusleping. Nimelt oli ta tõdenud, et ehitaja ei olnud tööd teinud projektile vastavalt. Murekohaks olid radoonikile paigalduse küsimused ning projektis olnud parketi asendamine poole odavamaga. Lisaks oli paigaldatud parketis mõnes kohtas killud välja tulnud, mille remondikatsed ehitaja poolt ebaõnnestusid. Soovitasime omanikul võrrelda vana RYL-i nõudeid SisetöödeRYL 2013 käsiraamatus olevaga, kuna ehitamise ajal kehtis juba viimane. Elamu boksile kehtis veel ehitusaegne garantii.

Telliskivi piirkonnas renoveerimisele tuleva büroohoone projekti arendaja otsis infot  tootjatest, kes pakuvad lahendust akende paigaldamiseks soojustusse. Tegemist oli silikaattellistest 4-kordse büroohoonega, millele oli kavas lisada veel kaks korrust, hoone fassaad väljast soojustada ja tuua aknad fassaadis väljapoole. Andsime arendajale info meie näituse eksponentide vastavate lahenduste pakkujatest kaubamärkidelt Rockwool, Tremco illbruck ja  SFS Intec.

Veel mõned teemad mille vastu külastajad huvi tundsid:
plaatimistööde kvaliteet; ehitusklaasi paksuse nõuded sõltuvalt koormusest; aurutõkke valikud vana puitmaja renoveerimiseks; tellisseinale sobiva krohvi valikud; KÜ küttesüsteemi renoveerimine; märjas ruumis nõuetekohased põrandakalded trapi suunas; nõuded tuletõrje hüdrandi paigaldusele ühiskondlikus hoones; ohutusnõuded rõdude piiretele; juhendid ujula projekteerimiseks; märja ruumi ehitamine vanasse puitmajja ja selleks sobivad materjalid; kardinate ja ruloode valik katuseakendele; sobivad isetasanduvad segud põrandate renoveerimiseks ja tasasuse nõuded enne parketi paigaldamist; juhised akustika nõuetele vastavate kergvaheseinte ehitamiseks, valtsitud katuse paigaldamise kvaliteedinõuded; juhendid tuulduvate fassaadide paigalduseks.

Ülalmainituile veel kaubamärgid, mille vastu enim huvi tunti:
Marmoroc, Stonerex, Vivix, Cedral, Eskaro, Riia Lakid,  Gyproc, Knauf,  Knauf Insulation, Makrolon, VELUX, Technonicol, Danfoss, Devi, Fermacell, Aluthermo, Triso, Paroc, Isover, Purso, Estplast, Finnfoam, Styrofoam, Weckman, RUUKKI, Ardex, Mira, Vetonit, Fibo, ACO, Easy Drain, Birco.

Ehituskeskuse seminarid märtsis:
3.03 Bauroc seinakonstruktsioonid Revit EST lokaliseeringus ja ProdLib keskkonnas. Tasuta seminar
12.03 Geodeetiliste mõõdistustööde kvaliteet – Ehituse kvaliteedi üks eeldusi.
17.03 Kohapeal valatud raudbetoonkonstruktsioonide tehnoloogia rõhuasetusega