Ehituskeskuse veebruari kokkuvõte 2021

Veebruaris korraldasime 2 veebiseminari. Nendest ühe koostöös Bauroc AS-ga teemal Bauroc seinakonstruktsioonid Revit EST lokaliseeringus ja ProdLib keskkonnas.

Huvi Bauroc seminari vastu oli suur, osales ligi 100 kuulajat. Mõningad osaleda soovijad olime sunnitud panema ootele, juhuks kui keegi varem registreerunutest oma kohast loobub. Tagasiside seminarile oli väga positiivne. Kiideti veebiseminari korralduse sujuvust ning lektorite ettekandeid, mis kuulajate ootustele vastasid.

Mõningate väiksemate ehitusettevõtete puhul oleme täheldanud raskusi  leidmaks toimivaid ehitustehnilisi lahendusi. Probleem on puudulikes ehitusprojektides, milles puuduvad olulised sõlmed. Reeglina on sellistel juhtudel tellija piirdunud eelprojektiga, et saada ehitusluba ning eeldades, et ehitaja oma kogemustest peaks kõigega hakkama saama. Selliste juhtumite puhul on meid aidanud nii ehitusnäituse eksponentide väljapanekud kui ka meie kirjastatud juhendid.
Ehitajad, kes renoveerisid vana puitmaja, otsisid ehitustehnoloogilisi juhiseid välisseina soojustuse paigaldamiseks koos aurutõkke ja kipsplaadiga. Olles Ehituskeskuses, tutvusid nad Knauf stendil oleva välisseina soojustuse lahendusega. Neil oli tekkinud vaidlus omanikujärelevalvega, kes nõudis kipsplaadi paigaldust vahetult aurutõkkega kaetud soojustuse vastu. Ehitajad olid jätnud kipsplaadi karkassi ja soojustatud välisseina vahele umbes 20mm vahe, nagu Knauf stendil näidatud. Soovitasime teha stendist pilt ja seda järelevalvele näidata ning vajadusel võtta selles küsimuses ühendust Knauf Tallinn esinduse tehnilise nõustajaga. Ehitajad tutvusid ka RYL käsiraamatus esitatud nõuetega valmis kipskartongplaatidega kaetud seinte ja lagede tasasusele.
Olime abiks arhitektile, kes otsis infot kohvikute ja restoranide ning suurköökide projekteerimiseks. Sama teemaga seoses tundis ta huvi ka personaliruumide projekteerimisjuhendite vastu. Arhitekti sõnul nägi tema tellija võimalust investeerimiseks sellesse ärisse, vaatamata praegu toitlustusvaldkonnas valitsevale raskele olukorrale.
Äsja korteri soetanud omanik uuris meilt, kas vana värvi eemaldamisel soojapuhuriga võib saada plii mürgistust. Tal oli kahtlus, et korteris 30 aastat tagasi värvitud pindadel võidi kasutada pliid sisaldavat värvi. Võtsime ühendust Riia Lakid OÜ esindajaga, kes kinnitas, et vanasti tõesti pliisisaldus teatud värvides oli lubatud, mida kaasaja värvides kasutada enam ei saa. Tema soovitus soojapuhuriga töötamisel oli kaitsemaski ja kinnaste kasutamine ning piisav tuulutus. Edastasime sellekohase info korteriomanikule.

Veel mõned teemad mille vastu külastajad huvi tundsid:

 • korrusmaja küttesüsteemi renoveerimine;
 • valik materjalidest korteri märja ruumi renoveerimiseks;
 • ohutusnõuded rõdude piiretele ja materjalide valik;
 • juhendid ujula projekteerimiseks;
 • nõuded klaasile põranda piirist algava akna puhul 2 korruselises eramus
 • vihmaveerennide korrektne paigaldus (toru nõuetekohane kõrgus maapinnast seinal)
 • nõuded lifti ventilatsioonile
 • puidust katusefermide paigalduskvaliteet, lubatud hälbed
 • sobivad isetasanduvad segud põrandate renoveerimiseks
 • nõuded katuse turvavarustusele (muinsuskaitse objekt);
 • juhendid tuulduvate fassaadide paigalduseks.

Ülalmainituile veel kaubamärgid, mille vastu enim huvi tunti:
Marmoroc, Stonerex, Vivix, Cedral,  Riia Lakid, Gyproc, Makrolon, VELUX, Technonicol, Danfoss, Fermacell, Aluthermo, Paroc, Isover, Purso, Estplast, Finnfoam, Styrofoam, Weckman, RUUKKI, Ardex, Mira, Vetonit, Fibo, ACO, Easy Drain.

Ehituskeskuse seminarid märtsis:
4.03 Betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine. Veebiseminar
18.03 ETF Net kartoteegi praktiline veebikoolitus