ET Infokeskus sai 25 aastaseks

 

ET Infokeskusel oli tähtis sünnipäev – 12. märtsil 1993. a. loodi ET infokeskuse AS. Alustasime RYL 90 käsiraamatu tõlkimisega. Nüüdseks oleme ehitusinfot jaganud ja seminare korraldanud kümnetele tuhandetele ehitusvaldkonna spetsialistidele.

Eestlane on ajalooliselt oma kodu ikka ise soovinud ehitada, kuid viimaste aastakümnete muutused ehitusmaterjalide, tehnoloogiate, ehitusviiside ja seadusandluse osas on iseehitamisele seadnud kõrgemad nõuded ja üha rohkem vajatakse spetsialisti oskusi.

Ilmselt nägid Eesti taasiseseisvumise järgselt ka Eesti Ehitusteabe Fondi loojad 48-st ehitusvaldkonna ettevõttest, et seniste projekteerimis-ehitusnõuetega pole võimalik jätkata ning tuleb leida midagi uut – kas „leiutada oma jalgratas“ või tuua Eesti ehitusvaldkonda klimaatiliselt ja ehitusmaterjalide kasutuselt sarnastest oludest Soome ehitusalast infot. Valiti viimane versioon ning Eesti Ehitusteabe Fondi eestvedamisel loodi 25 aasta eest ET Infokeskuse AS, mille esmaseks ülesandeks sai käsiraamatu „RYL 90. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded“ tõlkimine eesti keelde. Lisaks alustati ehitusalaste tehniliste juhendite – RT-kaartide tõlkimisega, mille kaudu toodi Eesti ehitusturule projekteerimis-ehitamis-tooteinfoga seotud ETF kartoteek.

Tegevuse laiendamiseks loodi 1995. aastal ehitusinfo keskus ja aastaringne ehitusnäitus, mille sinise kaubamärgi EHITUSKESKUS järgi meid kõige paremini tuntakse. Idee laenati meie põhjanaabritelt, kuid lisategevusena alustati ka seminaride korraldamist. Esimesed neli esimest aastat tegutses Ehituskeskus hotell Viru keldrikorrusel, siis õnnestus suurem näitusepind ja paremad seminariruumid leida Rävala pst 8 büroohoones.

ET Infokeskuse algusaastatel oli meie külastajate sihtgrupiks eelkõige ehitusala professionaalid – arhitektid, projekteerijad, ehitusettevõtete esindajad, järelevalve spetsialistid, kuid Ehituskeskuse avamine võimaldas kasulik olla kõigile ehitushuvilistele kas siis juhendmaterjalide ja raamatute või ehitusnäitusel olevate ehitusmaterjalide kaasabil.

ET Infokeskuse 25 tegevusaasta jooksul on ehitusinfo sisu ja kättesaamise võimalused oluliselt muutunud.  Muutunud on ka nõuded ehitustööde kvaliteedile ning RYL-käsiraamatutest on kasutusel juba kolmas nö 2010-ndate aastate seeria. Vajaliku info kättesaamisel hindame üha rohkem kiirust ja digitaalseid võimalusi.

Viimane majanduskriis mõjutas ehitusvaldkonda rängalt ning tagasilööke oli meiegi tegevuses. Samas võimaldas taastumisperiood välja töötada veebikartoteek ETF-net, mille kaudu kõik RYL-käsiraamatud, RT-juhendid ja muu tehniline info õnnestus teha klientidele lihtsamini ja kiiremini kättesaadavaks. Viimase 20-ne aastaga oleme kasvanud oluliseks ehitusvaldkonna koolituste korraldajaks.

Nii nagu ehitusala spetsialistidelt nõutakse pädevust püüame meiegi väikeettevõttena innovaatiliste lahendustega kursis olla. Eesti on väike, kuid  uued võimalused ja arengud ehitusvaldkonnas nõuavad sageli kiiret tegutsemist. Seetõttu tasub uut ja põnevat teha koos ning oleme kolmandat aastat Digitaalehituse klastri liige. Kuigi me reaalselt ei projekteeri ega ehita, vajavad meie kliendid erinevat infot nii siin toimuvast kui ka laiast ehitusmaailmast ning ehitusinfo keskusena peaksime klientide ootustele vastama. Kindlasti on meile abiks sõbralik koostöö ehitusala liitudega, kes on oma valdkondade lipulaevaks.

Ehitusvaldkonnas läheb praegu hästi ning jätkub suur nõudlus ehitusspetsialistide täiendkoolituste osas, üha enam tuleb klientidelt keerulisi tehnilisi küsimusi ehitustoodete kasutusest ja ehituskvaliteedi nõuetele vastavusest. 2018. aasta suveks valmib ETF-net kartoteegi uus platvorm, kuhu lisanduvad eesti- ja venekeelsed Ratu-ehitustehnoloogia juhendid, kevadel anname välja uue krohvitud fassaadide raamatu ning lähiaastate tegevuses püüame arvestada oma klientide soovidega, sest just nende heaks oleme 25 aastat tegutsenud.

Kuigi ehitusturul on alati puudus headest spetsialistidest, ei saa me neid küll juurde tuua, kuid koolituste ja ehitusinfo jagamise kaudu saame anda oma panuse pädevuse tõstmiseks ehitusvaldkonnas.