ET Infokeskus 30-aastane. Sünnipäevapakkumised

ET Infokeskusel oli 12. märtsil tähtis sünnipäev – täitus 30 tegevusaastat.

ET Infokeskus loodi 12. märtsil 1993. a. Eesti Ehitusteabe Fondi 48 ehitusvaldkonna ettevõtte poolt, et tuua taasiseseisvunud Eestisse infot kaasaegsetest ehitusmaterjalidest, tehnoloogiatest ja ehitusviisidest ehk „hea ehitustava“.

Alustasime 1993. aastal RYL 90 käsiraamatu ja ehitusalaste RT-juhendite tõlkimisega. Juhendid koondati ühtsesse süsteemi – ETF kartoteeki, millest 2010. aastal valmis veebikartoteek ETF-Net.

Tegevuse laiendamiseks loodi 1995. aastal ehitusinfo keskus ja aastaringne ehitusnäitus, mille sinise kaubamärgi EHITUSKESKUS järgi meid kõige paremini tuntakse. Lisategevusena alustati ka seminaride korraldamist. Esimesed neli esimest aastat tegutses Ehituskeskus hotell Viru keldrikorrusel, siis õnnestus suurem näitusepind ja paremad seminariruumid leida Rävala pst 8 büroohoones. 2021.a sügisel lõpetasime aastaringse ehitusnäituse ning kolisime kaasaegsele büroopinnale Järve Tornidesse.

Nüüdseks oleme ehitusinfot jaganud ja seminare korraldanud kümnetele tuhandetele ehitusvaldkonna spetsialistidele.

Väiksele ettevõttele on alati oluline koostöö ehitusala ülejäänud sektoriga, nii on ka ET Infokeskus olnud alates 2015.a Digitaalehituse klastri liige, teinud erinevat koostööd mitmete erialaliitude ja kõrgkoolidega ning praegu jätkatakse 2020.a. loodud Ehituse ühtse klassifikatsioonisüsteemi CCI-EE arendustegevusega.

ET Infokeskuse klientide sihtgrupiks on nii ehitusala professionaalid – arhitektid, projekteerijad, ehitusettevõtete esindajad, järelevalve spetsialistid, kui ka ühistute esindajad, üliõpilased ja teised ehitushuvilised. Kõik nad vajavad erinevat ehitusalast infot. Viimase 25 aastaga oleme kasvanud oluliseks ehitusvaldkonna koolituste korraldajaks, enamus meie seminarikavadest hinnatakse EEL poolt täiendõppepunktidega.

Ehitusturul on alati puudus headest spetsialistidest ning koolituste ja ehitusinfo jagamise kaudu saame anda oma panuse pädevuse tõstmiseks ehitusvaldkonnas.

ET Infokeskuse 30 sünnipäeva puhul on märtsi lõpuni -30% soodustus järgmistele raamatutele:

 • Ehitushanke kulukontroll
 • Ehitustööde kulud 2020. Tööjõukulud ja tootlus – uusehitus ja remont
 • Heliisolatsioon puithoonetes (paberraamat ja digiraamat)
 • Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid
 • Ligipääsetav hoone ja keskkond
 • Madalsüsinikehituse suunas. Hindamise ja projekteerimise käsiraamat
 • RIL 243-1-2007 Hoonete akustiline projekteerimine. Akustika alused
 • RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend
 • Termograafia ehituses
 • Toimivad katused
 • Tuleohutud puitmajad
 • Tuulduvad fassaadid

ETF Net kartoteegiga liitujatele -20% liitumistasust ja kuue kuu kasutusmaksust.

Ehituskeskuse kirjanduse e-poes on suurim valik ehitusalast kirjandust, aga meie büroosse on ka igapäevaselt iga klient oodatud. Oleme avatud argipäeviti 9-17