ETF kartoteegi uued juhendid

ETF kartoteeki on lisandunud 2017. aastal uued juhendkaardid:

RT 21-11266-et Termotöödeldud puit. 6lk
RT 21-11287-et Immutatud puitmaterjal. 4lk
RT 21-11288-et Puitmaterjal saetud ja hööveldatud. 27lk
RT 21-11289-et Puitmaterjal. Järeltöödeldud tooted. 7lk
RT 75-11263-et Valgustustehnika. Põhimuutujad ja mõisted. 6lk
RT 85-11253-et Katuse kalded, katte valik. 3lk
RT 88-11279-et Liftiruumid. 16 lk
RT 94-11254-et Suurköögid. 20lk
RT 91-11250-et Hügieen siseruumides. Ruumi projekteerimine. 10lk
RT 91-11257-et Sauna ruumide projekteerimine. 15lk
RT 91-11258-et Sauna tarindid ja lava. 12lk
RT 91-11260-et Sauna ventilatsioon, küte, valgustus ja elektripaigaldised. 8lk

ETF eestikeelsete juhendkaartide nimekiri: ETF eestikeelsed kaardid 1.01.2018

Tootekaartidest lisandus kartoteeki ACO Nordic OÜ-lt RT X52-00072 Hygiene first-hügieeniline drenaažilahendus RT X52-00072 (703.46 KB)