ETF Net kartoteegi uudised

Veebruaris lisandus ETF Net kartoteeki 3 juhendit.

RT 103281-et Keraamilised tellised 8 lk, asendab juhendit RT 35-11136-et
RT 103282-et Tellistarindid 17 lk. Juhend telliseinte projekteerimiseks ja dimensioneerimiseks
RT 103283-et Silikaattellised ja -plokid 8 lk, asendab juhendeid RT 35-10840-et ja RT 35-10841-et

Sisetööde RYL 2013 muudatus

Uuendus käsitleb peatükkide 752 Parketitööd paigaldustooteid ja paigaldust ning peatüki 753 Laminaatkatete paigaldamine paigaldustooteid ning betoon- ja kivimaterjalist aluseid.
Praegu kehtivad põrandakatetele tootestandardid, mis määratlevad katte omadused. Samal ajal on alusmaterjalide standardimistöö veel pooleli, mistõttu ei ole nende kohta ühiselt kokkulepitud tehnilisi omadusi, millele RYL-is võiks viidata. Uuenduse peamine sisu on, et valitud tooted sobivad ettenähtud ruumi ja otstarbega ning moodustavad koos toimiva põrandatarindi.
Viiteid või muud sisu pole uuendatud. Muudatuste lisaleht on täiendav dokument, mis näitab tehtud muudatusi võrreldes eelmise versiooniga
Uuendus jõustub väljaandmise kuupäeval 15. veebruaril 2021.

SiseRYL 2013 muudatuse 2021 Lisaleht