Ilmus uus raamat Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid

Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemide kasutamine nii uusehituses kui ka remonditöödelonviimastel aastatel kiiresti kasvanud. Krohviga fassaadisoojustus on võimaldanud paindlikult erineva paksusega krohvide kasutamise ning nende liitsüsteemid on suhteliselt lihtsalt võimaldanud saavutada üha rangemaks läinud energiatõhususe eesmärgid.

Käesolevas raamatus on kirjeldatud enamkasutatavaid krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteeme ning nende sobivust sõltuvalt kasutuskohast. Väljaanne annab praktilised soovitused krohvilahenduste projekteerimiseks, tööde teostamiseks ja kvaliteedi tagamiseks.

Olulisemad peatükid:

  • Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemide kirjeldus
  • Tarindi projekteerimise lähtekohad
  • Õhukese ja paksu  krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteem uusehituses
  • Fassaadi remont krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemiga
  • Olemasoleva seinatarindi lisakinnitus
  • Fassaadi kahjustunud pinna eemaldamine
  • Õhukese ja paksu krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteem remonditöödel
  • Tuulduva krohv-plaatfassaadi liitsüsteem
  • Krohvitud pindade hooldus ja korrashoid

Maht: 147 lk, rikkalikult jooniseid ja värvifotosid

Hind: 40.00 EUR

Ettetellimused võib saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee või osta e-poest:
http://ehituskeskus.ee/raamatud/krohviga-fassaadisoojustuse-liitsusteemid-ilmub-11-09/