Kutsetunnistuse küsitluse tulemused

Ehituskeskuse kodulehel oli  1. veebruarist – 12. märtsini 2018 küsitlus –
Kas Teil on ehitusvaldkonna kutsetunnistus?

Vastuste protsendid jagunesid järgmised:

  • Jah, kutsetunnistus on olemas – 58%
  • Veel pole, kuid käin koolitustel ja kogun TP-sid – 23%
  • Ei plaani kutsetunnistust hankida ja saan oma valdkonnas ilma hakkama – 19%

Vastanute tulemused on pigem positiivsed ja näitavad, et ilma kutsetunnistuseta ehk pädevust tõestava dokumendita, on juba praegu ehitusvaldkonnas keeruline tegutseda. Suur huvi ja vajadus seminaridel-koolitustel  osalemiseks on olnud kõrge alates jaanuarist nii Ehituskeskuses kui ka teistel pakkujatel. Oluliselt suurem koormus on seetõttu olnud erialaliitudel, kes kutsetunnistusi väljastavad.