RIL 107 Ehitiste niiskusturvalisuse juhend uueneb

2015. aastal eesti keelde tõlgitud raamatust RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend ilmus uus versioon. Uuendatud raamat oodati seoses niiskusturvalisuse teema üha kasvava aktuaalsusega (sh tellija rolli olulisusega niiskustehniliste aspektidega arvestamisel juba lähteülesandes) ning kõigi ehitusprojekti osaliste koostöö tähtsusest niiskusturvalisusega seotud protsesside haldamisel.

Uus RIL 107-2022 Ehitiste niiskusturvalisuse juhend sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi.

Viimasel ajal ilmnenud tarindite niiskustehnilise toimivusega seotud väljakutsed on mitmeti mõjutanud käesoleva raamatu sisu. Peamised mõjurid on kliimamuutusega suurenenud ja pidevalt kasvav niiskuskoormus, soojustuse lisamise tõttu muutunud olukord hoone piirdetarindites ning ehitus- ja kinnisvarasektorit vaevanud niiskusprobleemid.

Uuenenud RIL 107 on endisest mahukam (255 lk). Tõlke tehnilise toimetuse tegid ning täiendavaid selgitusi lisasid Simo Ilomets ja Erki Soekov Tallinna Tehnikaülikoolist. Seetõttu sai eestikeelne väljaanne originaalist mahukam, kuid ehk on lisainfo kasutajatele abiks niiskusturvalisusega seotud teemade paremaks käsitluseks erinevatel ehitusprojekti etappidel.

Paberversioonis raamat ilmub 6. detsembril ning teemakohane seminar toimub 7.12 TalTech Mektorys (ja onlines).

Detsembri algul valmib ka eestikeelse  väljaande digiversioon, kuid seda saab osta vaid RIL (ehk Soome Ehitusinseneride Liidu) raamatute e-poes. Lisainfo ja täpsustused digiraamatu tellimiseks peale paberraamatu ilmumist.