Uus raamat Tuulduvad fassaadid

Tuulduva fassaaditarindi pikaajalise vastupidavuse saavutamine on tarindi projekteerimise oluline osa ja sellega tagatakse tarindi tehnilise toimivuse ning fassaadi arhitektoonilise väärtuse säilimine hoone kogu eluea jooksul. Tuulduvates fassaadides kasutatavate materjalide ja kinnitusvariantide ohtrus annab arhitektile võimaluse luua vaheldusrikkaid ja mitmepalgelisi fassaade.
Materjalide paljusus esitab tarindi projekteerimisele omad väljakutsed, mistõttu on osutunud vajalikuks koguda info erinevate tuulduvate fassaadide kohta ühte projekteerimis- ja teostusjuhisesse. See tingiski raamatu Tuulduvad fassaadid välja andmise.

Väljaanne on mõeldud kõigile ehitushanke osapooltele, nagu arhitektid, ehituskonstruktorid, materjalitootjad, töövõtjad ning lisaks kinnisvaraomanikud. Tähelepanuväärne roll on raamatus tarindi projekteerimisel ning tarindi detaile kirjeldavatel näidetel.

Raamatu maht 121 lk.

Hind 35.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.