COBIM juhendid

COBIM mudelprojekteerimise üldjuhendid

Juhendmaterjal on 2012. aastal Soomes ilmunud juhendi COBIM 2012 tõlge, seetõttu on juhendis toodud faktid ja põhimõtted omased Soome ehitusvaldkonnale. Arvestades Eesti ja Soome geograafilist lähedust ja ehitusvaldkonna sarnasust, on juhendis toodu suurel määral kohandatav ka Eesti oludes. Juhendmaterjal on heaks lähtekohaks BIM tehnoloogia kasutusele võtmiseks, kuid samas on vajalik ka konkreetsest ettevõtte eripärast lähtuvalt täpsustatud juhiste loomine. Täiendusena Soome juhendile täiendati tõlketöö käigus BIM terminoloogia selgitavat sõnastikku.

COBIM 2012 tõlkimist on toetanud MKM, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Riigi Kinnisvara AS ja ET Infokeskuse AS.


Sihtväärtuse kavandamine

Tegemist on esimene eesti keelde tõlgitud timmitud ehituse filosoofiat käsitleva raamatuga, mis on sobiv materjal timmitud mõtlemise õpetamiseks ülikoolides ning tutvustamiseks ehitusvaldkonna spetsialistidele.

Sihtväärtuse kavandamine (Target Value Design) on ehitusprojekti eesmärkide püstitamise protsess ning projekteerimise ja ehitamise juhtimine nende eesmärkideni. Loomulikult on selle juures oluline projekti meeskonna liikmete koostöö, koos õppimine ja koos arenemine.

Raamatu pdf (47 lk) on tasuta allalaetav

Ehituskeskusest või meie e-poest saate soovi korral osta ka paberraamatuna (hind 10.- eur).

 

 

 


Infomudelid kinnisvara korrashoius

Aruanne tõlgiti soome keelest Digitaalehituse klastri raames, et anda oma panus ehitise elukaarepõhisele käsitlusele Eestis. Antud töös lähenetakse kinnisvara hoolduse teemale protsessipõhiselt ja keskendutakse neist mõnele olulisemale.

 

 

 

 

 

 


BIM terminoloogia sõnastik