Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
9789916422014

Hallitusest – puust ja punaseks. Ehitusinseneri vaatenurgast

  • Kirjastaja: SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus
  • Autor: Kalle Pilt
  • Ilmumisaasta: 2024
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 172

Käesolev raamat annab ülevaate hallitusseentest meie elukeskkonnas. Teema on ääretult lai, sest hallitusseente liike on hinnanguliselt üle pooleteist miljoni. Kuna inimene veedab meie kliimavöötmes üle 80% ajast siseruumides, siis keskendub raamat sisekliimale ning seal levivatele ning arenevatele hallitusseentele. Sisekliimat saame me ka lihtsamalt kontrollida ning vajadusel mõjutada, sest hoonete sisemus on ülejäänud keskkonnast eraldatud. Raamatu autori eesmärgiks on anda rohkem teadmisi hallitusseente olemuse, arengu ning eriti kasvukeskkonna osas hoonetes. Sellele teadmisele tuginedes saame vajadusel vähendada hallitusseente osakeste arvukust ning kontrollida liikide levikut.

Raamatu koostamisel on kasutatud paljude eluvaldkondade spetsialistide abi. Mikrobioloogid, ehitusinsenerid, tervishoiutöötajad ja paljude teiste eluvaldkondade uurijad on andnud oma sisendi raamatusse. Siiski on raamatu sisu kõige rohkem keskendunud ehitustemaatikale, sest hallitusseente kasvutingimused sisekeskkonnas on otseselt mõjutatud hoonete omadustest ning kasutusest. Seene liigi teadmine on hea, kuid veel olulisem on levikupõhjuste analüüs ja ennetamine. Ehitusfüüsika alased teadmised aitavad selgemalt mõista hallitusseente arengukeskkonna mõjutamise võimalusi.

„Hallitusseentest – puust ja punaseks“ on mõeldud esmajärjekorras elamute, büroohoonete, õppeasutuste, üldkasutatavate hoonete ja muude ehitiste kasutajatele, sõltumata vanusest, soost, erialast ja haridustasemest. Raamat on kirjutatud igale inimesele arusaadavas kirjaviisis ehk „puust ja punaseks“ meetodil. Keerulised mõisted ja valemid on lahti kirjutatud ja autori kogemuste põhjal saadud näidetega rikastatud. Raamatut lugedes ja selles toodud nõuandeid järgides on võimalik oluliselt parandada oma elukeskkonda ning selle kaudu pikendada tervena elatud aastaid.

Hallitusest_puust ja punaseks_sisukord

Hind: 45,00 
Kogus: