Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
SISERYL-EESTI_2013_esikaas_Kea

Sisetööde RYL 2013 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone sisetööd

  • Kirjastaja: ET Infokeskuse AS
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 364

Uuenenud käsiraamatus olevad viited on ajakohastatud. Muutuvat seadusandlust on püütud arvestada väljaandmise hetkeni.
Sisetööde RYL 2013-s (RT 14-11103-et) on 33 ehitisosade peatükki ja 39 tööde kirjelduste peatükki. Käsiraamatu lõpus on alfabeetiline terminite loend ja kirjanduse loend.
Peatükkide sisu on kohandatud varasemast enam sisetööde keskseks. Käsitletud on näiteks mittekandvaid ja jäigastavaid ehitisosi ning soojustuse käsitlemisel on lähtutud siseruumi omadustest. Käsitletud on ka tuletõkketöid ja uudsena on lisatud tuletõkenditööd.
Plaatimistööde osas on eraldatud tava- ja basseinide plaatimine ning ka heliisolatsioon ja
helisummutus on jagatud eraldi peatükkidesse. Eraldi peatükk on ka puittreppide ehitamine.
Võrreldes eelmise väljaandega on Keskkonnamõjude osast eraldatud Lammutamine ja säilitamine.
Täiendatud on peatükkide sisu. Näiteks varasem betoonpindade eeltasandamine käsitleb nüüd ka muude pindade eelõgvendamist ja krohvitöödele on lisatud kipskrohvimine.
Eelmise Viimistlus RYL-i värvimistöid käsitletakse nüüd ainult Maalritööde RYL-is ja seadmete paigaldamist Hoone Tehnosüsteemide RYL-is.
Sisetööde RYL 2013 kvaliteedinõudeid kohaldatakse uusehitustele, kuid neid võib sobivates osades kohaldada ka remontehitusele. Tööosade peatükkide punktis Remont on esitatud ka remontehitusele seatavaid nõudeid.
Sisetööde RYL 2013 asendab eelmist väljaannet ViimistlusRYL 2000.

Sisetööde RYL 2013 pdf-versiooni leiab eestikeelsena ka elektroonilisest veebikartoteegist ETF-Net.

Sisetööde RYL 2013 muudatuse 2021 Lisaleht

Uuendus käsitleb Sisetööde RYL 2013 peatükkide 752 Parketitööd paigaldustooteid ja paigaldust ning 753 Laminaatkatete paigaldamine paigaldustooteid ning betoon- ja kivimaterjalist aluseid.

Praegu kehtivad põrandakatetele tootestandardid, mis määratlevad katte omadused. Samal ajal on alusmaterjalide standardimistöö veel pooleli, mistõttu ei ole nende kohta ühiselt kokkulepitud tehnilisi omadusi, millele RYL-is võiks viidata. Uuenduse peamine sisu on, et valitud tooted sobivad ettenähtud ruumi ja otstarbega ning moodustavad koos toimiva põrandatarindi.

Uuenduse on heaks kiitnud RTS poolt loodud Sisetööde RYL toimkond TK 314.
Viiteid või muud sisu pole uuendatud. Muudatuste lisaleht on täiendav dokument, mis näitab tehtud muudatusi võrreldes eelmise versiooniga
Uuendus jõustub väljaandmise kuupäeval 15. veebruaril 2021.

Täpsustus
Peatükk 541.5 Valmis plaatkate lk 149

Tabel 541:T1 Valmis seina ja põranda aluse lubatud tasasushälved:
Tabelialuse märkuse 2 korrektne tekst: plaadi külje nimipikkus ≥ 400 mm

Hind: 110,00 
Kogus: