Targa Tellija meeskonna koolitused

ET Infokeskuse AS alustab sügisel koolitustsükliga ehitustellijale ja teistele ehitusprojekti osalistele. Põhifookuses on projekti algataja ehk selline Tark Tellija, kes:

  • mõistab elukaareülest mõtteviisi ja koostöö olulisust kõigi projekti osaliste vahel;
  • soovib kasutada erinevaid digitaalseid lahendusi alates kavandamisest kuni kinnisvara korrashoiuni;
  • mõistab projekti kestel tekkivate süstematiseeritud andmete olulisust ehitise kasutusperioodiks.

Koolitused toimuvad Ehituse ühtse klassifikatsioonisüsteemi CCI-EE töörühma eestvedamisel okt-dets 2023, nende eesmärk on erinevate ehituse elukaare osalistele näidata CCI-EE süsteemi kasutusvõimalusi ettekannete ja praktiliste töötubade kaudu. CCI tähistab lühendit sõnadest Construction Classification International ning see esitab ehitise (hooned/infra) klassifitseerimissüsteemi elukaare üleselt. Vt Lisainfo

Koolitustsükkel algab ehitustellijast, kuid järgnevad koolitused keskenduvad tema meeskonnale, sealhulgas projekteerijatele, ehitusmaksumuse hindajatele-eelarvestajatele, ehitusettevõtjatele ja kinnisvara korrashoidjatele.

Koolitused korraldatakse TalTech Mektorys ettekannete ja praktiliste töötubade vormis ning päevakavad hinnatakse EEL TP-dega. Eelistatud on osalejate kohalolek koolitusruumis, kuid huviliste olemasolul saame korraldada lisaks online osalemise. Koolituste korraldamist toetab ka Ehituse e-HÜPE programm.

Päevakavad on leitavad Ehituskeskuse veebis, mõned teemad/lektorid on veel täpsustamisel. Seminaride koostöökeskkonnaks kõigile osalejatele saab notion-keskkond detailsete teemade ja lisamaterjalidega. Sama keskkonda kasutavad töövahendina ka Digitaalehituse klastri liikmed.

Plaanitud koolitustsüklist saab rohkem praktilist kasu osaledes kõigis moodulites, kuid osa võtta võib ka üksikutest koolitustest.

Targa tellija meeskonna koolitused toimuvad Mektorys järgmistel põhiteemadel:

3. oktoober Kavandamisetapp
31. oktoober Projekteerimisetapp
14. november Ehitusetapp
5. detsember Üleandmisetapp ja kinnisvara korrashoid