CCI ÜLDINFO

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem – CCI

2020.a. lõpus valmis Tallinna Tehnikaülikooli juhtimisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arendusprojekt Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomiseks, mis toetuks rahvusvahelistele standarditele ja võimaldaks ehitusprotsesse klassifitseerida ühtsetel alustel.

Projekti lõpptulemusena valmis klassifikatsioonisüsteem CCI (Construction Classification International) koos rahvuslike osadega (CCI-EE). Projekti lõpparuanne ja loodud klassifikaatorid on kõigile vabalt allalaetavad e-ehituse portaalis. Loodud klassifikaatorite edasiarendamine ja kasutuselevõtt eeldab jätkutegevusi ning koolitusi. Lõpparuande ja muud dokumendid leiate: www.eehitus.ee/cci-ee

Kõik CCI-EE klassifikaatorid koos eesti-inglisekeelse juhendiga on viidud Excel-tabelitesse. Algselt  2020.a. lõpus valminud Excel-tabelites on toimunud muudatusi ning viimase versiooni CCI-EE tabelid saab iga huviline alla laadida. Muudatuste tegemise info on kokku võetud sama faili viimasel töölehel ning iga muudatusega kaasneb ka faili nime korrigeerimine.

Uuendused on täpsustatud põhimuudatuste logis. Seoses RI tabeli muutumisega on muudetud ka EE-Sissejuhatus / EN-Introduction kirjeldusi, mis pisut mõjutab ka CCI 70 lk juhendit.