CCIC – Construction Classification International Collaboration

2020.a. septembris loodi rahvusvahelise ühing CCIC (Construction Classification International Collaboration), mille Eesti esindajaks sai MTÜ Eesti Ehitusteabe Fond (ETF). 2020. aasta lõpuks oli CCIC-ga liitunud 4 riiki – lisaks esmaliikmetele Eestile ja Tŝehhile (Czech Standardisation Agency) liitusid sügisel Poola (buildingSMART Poland) ja Slovakkia (BIM Association Slovakia). Rahvusvahelise koostööna loodud CCI tuumik põhineb suures osas Taani klassifikatsioonisüsteemil. Taani esindajad pole veel CCIC-ga ametlikult liitunud, kuid jätkavad koostööd ühingu tehnilises komitees. CCIC rahvusvaheline info: https://cci-collaboration.org/

6.- 7.09.2021 toimunud Tallinn Digital Summit salvestus:
Unlocking the Development of Smart Cities Through Data Standardization – Gunnar Friborg, Molio, CCIC Tehnilise komitee liige

Ühtse klassifikatsioonisüsteemi loomisega seotud teemasid ja valminud CCI-süsteemi on käsitletud mitmetel MKM poolt korraldatud seminaridel, lisainfo e-ehituse teemaveebi sündmustest: https://eehitus.ee/

CCI-EE Classification System: Essence and use (Guidance material, 14.02.2022)