CCI

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem – CCI

2020.a. lõpus valmis Tallinna Tehnikaülikooli juhtimisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arendusprojekt Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomiseks, mis toetuks rahvusvahelistele standarditele ja võimaldaks ehitusprotsesse klassifitseerida ühtsetel alustel.

Projekti lõpptulemusena valmis klassifikatsioonisüsteem CCI (Construction Classification International) koos rahvuslike osadega (CCI-EE). Projekti lõpparuanne ja loodud klassifikaatorid on kõigile vabalt allalaetavad e-ehituse portaalis. Loodud klassifikaatorite edasiarendamine ja kasutuselevõtt eeldab jätkutegevusi ning koolitusi. Lõpparuande ja muud dokumendid leiate: www.eehitus.ee/cci-ee

Kõik CCI-EE klassifikaatorid koos eesti-inglisekeelse juhendiga on viidud Excel-tabelitesse. Algselt  2020.a. lõpus valminud Excel-tabelites on toimunud muudatusi ning viimase versiooni CCI-EE-2021.08.0.1 saab iga huviline alla laadida. Muudatuste tegemise info on kokku võetud sama faili viimasel töölehel ning iga muudatusega kaasneb ka faili nime korrigeerimine.

Lae alla CCI-EE viimane versioon 19.08.2021: CCI-EE-2021.08.0.1


15.04.2021 veebiseminari CCI ja KLASSIFITSEERIMINE EHITUSES ettekanded ja salvestused:

https://ehituskeskus.ee/loengu-materjalid/cci-ja-klassifitseerimine-ehituses/

CCI juurutamise jätkuprojekti raames (aprill-dets 2021) luuakse klassifitseerimisega seotud huvigruppidega koostööks ja tegevuste paremaks koordineerimiseks juhtgrupp: Vt CCI juhtgrupp ja tegevused

30.09.2021 CCI koolitus TalTech Tartu kolledžis: ETTEKANDED

2020.a. septembris loodi rahvusvahelise ühing CCIC (Construction Classification International Collaboration), mille Eesti esindajaks sai MTÜ Eesti Ehitusteabe Fond (ETF). 2020. aasta lõpuks oli CCIC-ga liitunud 4 riiki – lisaks esmaliikmetele Eestile ja Tŝehhile (Czech Standardisation Agency) liitusid sügisel Poola (buildingSMART Poland) ja Slovakkia (BIM Association Slovakia). Rahvusvahelise koostööna loodud CCI tuumik põhineb suures osas Taani klassifikatsioonisüsteemil. Taani esindajad pole veel CCIC-ga ametlikult liitunud, kuid jätkavad koostööd ühingu tehnilises komitees. CCIC rahvusvaheline info: https://cci-collaboration.org/

6.- 7.09.2021 toimunud Tallinn Digital Summit salvestus:
Unlocking the Development of Smart Cities Through Data Standardization – Gunnar Friborg, Molio, CCIC Tehnilise komitee liige

Ühtse klassifikatsioonisüsteemi loomisega seotud teemasid ja valminud CCI-süsteemi on käsitletud mitmetel MKM poolt korraldatud seminaridel, lisainfo e-ehituse teemaveebi sündmustest: https://eehitus.ee/