Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

BÜ2 2017 Betoon ja Raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine

  • Kirjastaja: Eesti Betooniühing
  • Autor: Toomas Laur, Irene Lill
  • Ilmumisaasta: 2017
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 119

BÜ2 esimene trükk ilmus aastal 2006 ja sellest on praeguseks möödunud juba üle kümne aasta.
Uuendatud trüki väljaandmise on tinginud vahepealsed olulised muudatused nii Euroopa Liidu ja Eesti seadusandluses, standardites kui ka mitmetes juhendmaterjalides.
Käesolev juhend käsitleb paigalvalatavate ja monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide ning hoonete ja rajatiste raudbetoonelementide valmistamisel kasutatava betooni tehnoloogiat, selles antakse ülevaade raudbetoonkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogilistest alustest, samuti kvaliteedikontrollsüsteemide rakendamisest raudbetoontarindite püstitamise erinevates tehnoloogilistes etappides.
Paigalvalu ja monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide valmistamiseks kasutatav betoon võib olla kas platsibetoon, kaubabetoon või tehases betoonelementide tarbeks valmistatud betoon.
Nagu standardi EVS-EN 206 järgi, nii ka antud juhise kohaselt defineeritakse betooni alates valmistamisprotsessist kuni paigaldamiseni raketisse või vormi kui betoonisegu.

Käesolev juhend käsitleb nõudeid:
– betooni ja raudbetooni lähtematerjalidele (tsement, täitematerjalid, terassarrus, kiud, lisandid, vesi),
– betoonisegu ja kivistunud betooni omadustele ning nende vastavuse tõestamisele,
– betooni koostisele esitatavatele piirangutele,
– betooni tootmisohje meetoditele,
– raudbetoonkonstruktsioonide valmistamise tehnoloogiale,
– vastavuskriteeriumidele ja vastavuse hindamisele

Juhendi lisades on toodud erinevate dokumentide – saatekirja, deklaratsioonide ja protokolli – näidised.
Käesoleva juhendi käsitlusalasse ei kuulu betooni eritehnoloogia, samuti teatud eritoodete tehnoloogia (pritsbetoon, vibropress-betoontooted, gaasbetoon, kergbetoon jm).
Mõnevõrra uudsed või juhendi koostajate arvates rõhutamist vajavad seisukohad nõuetes, mis puudutavad projekteerimist, kasutatavaid materjale, tehnoloogiat, vastavuskriteeriume jm, on tekstis alla joonitud.
Käesolevas käsitlusalas on toodud põhilised betooni ja betoonvalmistoodete toote- ning katsestandardid, mis käsitlevad projekteerimist, lähtematerjale, betoonisegu, valmisbetooni, betoonvalmistooteid ja betoonkonstruktsioonide parandustooteid.
Kuna Eestis puuduvad omaette kehtivad ehitusnormid, on käesolev juhend koostatud eesmärgiga olla abiks ehitiste tellijatele, projekteerijatele ja ehitajatele. Lepingutes sellele viitamine võiks olla piisav garant tagamaks betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteeti. Samuti peaks juhend olema käsiraamatuks ehitustööstusele jt betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonidega kokkupuutepunke omavatele instantsidele, sh kõrgkoolidele.

Käesolev juhend on koostatud Eesti Betooniühingu tellimisel. Juhendi koostasid Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi  emeriitdotsent Toomas Laur ja  professor Irene Lill.

 

Hind: 30,00 
Kogus: