Eesti Ehitusteabe Fond

ETF – Eesti Ehitusteabe Fond

Eesti Ehitusteabe Fond on asutatud 16. juunil 1992. a. 47 ametiliidu, asutuse ja ettevõtte poolt eesmärgiga aidata kaasa ehitusinformatsiooni loomisele, kogumisele, säilitamisele, süstematiseerimisele ja levitamisele.

TÄHTSAMAD ANDMED:

Registreeritud 28.12.1992 (reg. nr.01203165) ja ümberregistreeritud 28.10.1998 (reg. nr.80053281) – mittetulundusühing Eesti Ehitusteabe F

Aadress: Järve tn 2-5, Torn 1, 2. korrus, 11314 Tallinn (alates  1.10.2021 uus aadress)
Tel 660 4535
e-post: etinfo@ehituskeskus.ee

Juhatus:

Juhatuse esimees:
Erki Laimets
Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL)

Tegevjuht:
Kea Siidirätsep
ET INFOkeskuse AS
tel. 6604535

.

Juhatuse liikmed:

Indrek Peterson
Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL)

Marina Vaganova
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EETL)

Kalle Karron
Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL)

Irene Lill
Tallinna Tehnikaülikool. Ehituse ja arhitektuuri instituut

Aivars Alt
Tallinna Tehnikakõrgkool

Markku Hedman
Rakennustietosäätiö RTS

ETF-i tegevuse tulemusena on tänaseks Eestis Soome ehitusinfo baasidel (RYL-id ja juhendkaardid) põhinev ehitusalane veebikartoteek ETF-Net.
ETF-i eesmärkide realiseerimiseks loodi 1993. a. majandusorganisatsioon ET INFOkeskuse AS, milline on Eesti Ehitusteabe Fondi ja RTS ühisomanduses olev ehitusinfo firma.
ETF-i spetsialistide abiga on tõlgitud RYL-käsiraamatud, mis käsitlevad ehitustööde üldisi kvaliteedinõudeid.
ETF-i kaasabil avati 1995. a. EESTI EHITUSKESKUS – alaline ehitusnäitus ja ehitusalase info keskus
ETF-i toetusel on tõlgitud mitmeid juhendmaterjale ja raamatuid ning välja antud eestikeelne algupärane Ehituse tellija käsiraamat.