ET INFOkeskuse tegevus

ET INFOkeskuse AS on asutatud 12. märtsil 1993. a. Ettevõtte asutamise eestvedajaks oli Eesti Ehitusteabe Fond, mille liikmeskonda kuulus neil aastatel 48 ehitusvaldkonna ettevõtte esindajat. Välispartneritest olid toetajateks Soome Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto OY.

ET INFOKESKUSE TEGEVUSE TULEMUSED:

 • Ehitusalaste raamatute ja juhendite tõlkimine, kirjastamine ja müük (näiteks Ehitaja sõnastik, Ehituse tellija käsiraamat, Ehitustööde ohutusjuhendid, Tuleohutud puitmajad, BÜ2, BÜ3, BÜ4, BÜ6, RIL 243-1, RIL 77, RIL 107, Toimivad katused, Ligipääsetav hoone ja keskkond, Termograafia ehituses, Tuulduvad fassaadid, Ehitushanke kulukontroll, Ehitustööde kulud 2020, Madalsüsinikehituse suunas, Puithoonete heliisolatsioon, mitusada eesti keelde tõlgitud RT-juhendkaarti jt)
 • RYL käsiraamatute tõlkimine:
  RYL 90 (ilmus 1994) ja RYL 2000 (MaaRYL, TarindiRYL, ViimistlusRYL, ilmusid 1997-1999) – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded
  MaalritöödeRYL 2001 (2002) – Maalritööd ja viimistluskombinatsioonid
  Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 1. ja 2.osa (2003, 2004)
  RYL 2010 (MaaRYL 2010, TarindiRYL 2010, Maalritööde RYL 2012 ja Sisetööde RYL 2013) Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded
 • ETF-kartoteek – 30 kaustast koosnev ehitusinfo kartoteek (ilmus paberkandjal 1993-2015)
  ETF-Net – ETF kartoteegi veebiversioon (alates aprill 2010, uus versioon november 2020). Alates 1.12.2023 on ETF-Net  teenuse majutus Eestis.
 • KH-Kinnisvarahoolduse kartoteek – 3 kaustast ja 7 raamatust koosnev eestikeelne kinnisvara haldamist ja hooldamist käsitlev kartoteek, ilmus 1998-2008
 • EHITUSKESKUS – alaline ehitusnäitus ja ehitusalase info keskus – loodi 1. detsembril 1995.a.
 • Ehitusalased koolitusseminarid – alates 1996 teemaseminarid ja infopäevad ning alates 2000. a. koolitused Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppepunktide alusel. 2020.aastal alustati ka veebseminaride korraldamist.

Ehituskeskus loodi 1995. a. ET Infokeskuse tegevuse laiendamiseks. Ehituskeskuse sinine kaubamärk on tuntud kui:

 • alaline ehitusnäitus ja ehitusalase info keskus nii ehitusvaldkonna spetsialistidele kui ka ehitushuvilistele. Ca 75% meie külastajatest on ehitusvaldkonna professionaalid. Aastaringne ehitusnäitus oli avatud ligi 26 aastat – 1.12.1996-30.09.2021
 • ehitusalase kirjanduse müük ja vahendus, ehitusalased koolitused

Kontakt:
Järve tn 2-5, Järve Tornid; Torn 1, 2. korrus
Tel 660 4555
ehituskeskus@ehituskeskus.ee

ET Infokeskuse AS on Digitaalehituse klastri liige aastat 2015. Osalenud eelkõige ehitusalaste juhendite tõlkimise ja valmimisega ning mitme seminari korraldamisega. Praegusel projektperioodil on aktiivsemalt seotud süsinikujälje teema ja CO2 töögrupiga. https://digitaalehitus.ee

 

 

ET Infokeskuse AS on Eesti hariduse infosüsteem (EHIS) riiklikus registris – täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 253802 kehtivusega alates 26.02.2024.