Väärtused

Missioon

ET Infokeskuse AS ja Eesti Ehitusteabe Fondi missioon on luua ja arendada hea ehitustava kaudu terviklik ja jätkusuutlik ehitamiskeskkond kõigile ehitusala osapooltele ning selle kaudu tagada parem elamiskeskkond.

Väärtused

  • Usaldusväärsus
  • Erapooletus
  • Asjatundlikkus
  • Kliendikesksus

Visioon

Järgnevatel aastatel jätkab ET Infokeskus juhtival positsioonil ehitusalase informatsiooni keskusena Eestis. Jätkatakse uute ehitusalase tegevusega seotud toodete ja teenuste loomist ning vahendamist iseseisvalt ja koostöös partneritega.