Avaleht
Uued Ehituspäevikud ja Kaetud tööde aktid 2016-02-10 10:23:00
Ehituskeskusest on nüüd saadaval uued Ehitusseadustiku ning Majandus- ja taristuministri 04.09.2015 vastu võetud määrustele nr 115 " Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele esitatavad nõuded" ning Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastu võetud määruse nr. 80 "Omanikujärelevalve tegemise kord" nõuete kohaselt koostatud Ehituspäevikud ja Kaetud tööde aktid hinnaga 6.40 EUR/tk